10 instructieprincipes die elke docent moet kennen

Informatie

Aan de hand van de tien instructieprincipes van Rosenshine leer je hoe je als docent de stof niet enkel zo efficiënt mogelijk kunt overbrengen aan de leerlingen, maar ook hoe je met deze principes in je gereedschapskist zelf kunt zorgen voor een goede opbouw in de stof, zodat er echt geleerd wordt voor de lange termijn. Door bewust na te denken over wanneer je welke stap moet nemen in het instructieproces, zorg je ervoor dat je je leerlingen steeds kunt blijven uitdagen en dat je toch iedereen in de klas mee kunt nemen.  

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

  • ken je de verschillende stappen in de opbouw van lesstof
  • kun je inschatten op basis van de achterliggende principes wanneer je de volgende fase in de instructie begint
  • weet je wat scaffolding inhoudt en hoe je dit het beste kunt doen
  • kun je door middel van een aantal praktische tools meteen het geleerde toepassen in de dagelijkse lespraktijk

Auteur

  • Gert Verbrugghen

    Gert Verbrugghen is docent Engels en intern begeleider op een Mavo-school in Deurne. Al meer dan 16 jaar verdiept hij zich dagelijks in alle aspecten die met het lesgeven te maken hebben, waarbij hij zich de laatste jaren vooral heeft toegelegd op evidence-informed onderwijs, het lesgeven gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde principes.
    In de loop der jaren heeft hij zo geleerd dat élk kind kan leren en dat de docent hier een cruciale rol in speelt. In alles wat hij doet en uitdraagt, heeft hij steeds in het achterhoofd dat elke leerling recht heeft op het beste onderwijs en dit begint met een goede instructie van een docent die weet waarom hij bepaalde didactische keuzes maakt.