Privacy Statement

E-WISE Nederland verwerkt voor haar dienstverlening gegevens van haar cursisten. Hier maken persoonsgegevens onderdeel van uit. Persoonsgegevens zijn gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, bijvoorbeeld een naam of e-mailadres. E-WISE Nederland gebruikt deze gegevens om bijvoorbeeld cursisten en geïnteresseerden telefonisch, per e-mail of per post te informeren over relevante actualiteiten. Tevens gebruikt E-WISE Nederland deze persoonsgegevens om toegang tot de cursussen te verlenen, bijeenkomsten te organiseren, resultaten door te geven aan herregistratie registers en betalingen te innen. E-WISE Nederland vraagt niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk voor de bedrijfsvoering. E-WISE Nederland gaat vertrouwelijk met deze gegevens om en publiceert deze niet. E-WISE Nederland geeft de door haar leden verstrekte persoonsgegevens niet aan andere partijen tenzij dit voor de bedrijfsvoering noodzakelijk is, er een wettelijke verplichting is voor E-WISE Nederland om gegevens te delen of bij expliciete toestemming. E-WISE Nederland sluit niet uit dat haar dienstverlening in de toekomst verandert. E-WISE Nederland adviseert betrokkenen om de privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat men van deze wijzigingen op de hoogte is.

 

Bewaartermijn gegevens

E-WISE Nederland bewaart persoonsgegevens niet langer dan voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt. Indien een abonnement beëindigd wordt, verwijdert E-WISE Nederland de gegevens over behaalde resultaten uiterlijk vijf jaar na beëindiging. Ook wanneer u geen abonnement meer bij ons heeft, kunt u binnen een lopende registratie periode uw certificaten bij ons opvragen. Sommige persoonsgegevens moeten langer bewaard worden op grond van de wet, bijvoorbeeld om informatie door te geven aan de Belastingdienst. In dat geval bewaart E-WISE Nederland de betreffende persoonsgegevens zolang als de wet voorschrijft.

 

Beveiliging en aansprakelijkheid

Om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen en te beperken heeft E-WISE Nederland beveiligingsmaatregelen getroffen zoals twee-factor-authenticatie en een beveiligde website.

 

Websites van derden

De privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de E-WISE Nederland websites zijn verbonden. E-WISE Nederland kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Inzage, wijzigen, verwijdering, klachten, geen prijs stelt op verwerking van persoonsgegevens

Voor vragen over het privacybeleid van E-WISE Nederland, of vragen omtrent inzage en wijzigingen in of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met E-WISE Nederland via info@e-wise.nl. Indien u op verwerking van bepaalde gegevens geen prijs stelt, kunt u dit ook via dit info@e-wise.nl aangeven. Uw e-mailadres wordt gebruikt om u toegang te geven tot het cursusmateriaal. Dat adres kan ook gebruikt worden voor bijvoorbeeld het ontvangen van een nieuwsbrief en om u als lid te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van E-WISE Nederland. Indien u hier geen prijs op stelt, kunt u zich op ieder moment afmelden vanuit de nieuwsbrief of via info@e-wise.nl. Onder alle nieuwsbrieven geven wij u ook de optie om zich uit te schrijven.

 

Cookiebeleid

Bij het gebruik van deze website kunnen E-WISE Nederland of derden informatie over het gebruik van deze website verzamelen, bijvoorbeeld door middel van cookies. Dit zijn kleine bestanden die door uw browser op de harde schijf van uw computers/tablets/telefoons worden opgeslagen. Bij herhaald websitegebruik wordt uw browser herkend. De informatie die onder andere met behulp van cookies wordt verzameld, kan worden gebruikt om het gebruik van de website te analyseren. Zo kan bijvoorbeeld worden achterhaald welke pagina’s populair zijn en welke onderdelen in de website aanpassing behoeven. De gegevens omtrent uw gebruik van deze website deelt E-WISE Nederland niet met derden.

 

Verwijderen en weigeren van cookies

In uw browser kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen. Aangezien de interface van elke browser verschillend is, kunt u het beste de helpfunctie raadplegen om de cookies te verwijderen en nieuwe cookies weigeren. Let op: indien u cookies weigert en/of verwijdert, kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van de website gebruikmaken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers/tablets/telefoons en/of browsers, dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

 

Wijziging van deze verklaringen

E-WISE Nederland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring en cookieverklaring. Elke aanpassing zal E-WISE Nederland op deze pagina publiceren. Laatst aangepast op 23 april 2018.