Online education & publishing

Homepage

product-slider

Online nascholing

CME-Online, PO-Online en PE-Academy bieden u altijd en overal online toegang tot een zeer ruim en actueel cursusaanbod. De cursussen zijn praktijkgericht, onafhankelijk en geaccrediteerd/erkend.

Online nascholingsinstituut voor de gezondheidszorg

Online Instituut voor Permanente Educatie

Online Instituut voor Permanente Opleiding

 

CME-Online: medisch specialisten

  • Tandartsen en mondhygiënisten
  • Apothekers & assistenten
  • Fysiotherapeuten
  • Specialisten Ouderengeneeskunde
  • (Apotheekhoudende) huisartsen
  • Arts voor verstandelijk gehandicapten

PE-Academy

  • Accountants
  • Notarissen

PO-Online

  • Advocaten

 

Online informatiebronnen

fto-103x103.pngDé complete en actuele informatiebron voor FTO

FTO-Online is een complete en actuele informatiebron voor het FTO.
Apothekers en huisartsen maken regelmatig gebruik van FTO-Online bij de voorbereiding van het FTO.

farmacotherapie-103x103.pngPraktische overzichtsartikelen

Farmacotherapie-Online is een online naslagwerk met ‘state of the art’-overzichtsartikelen over de farmacotherapeutische behandeling in de tweede lijn. Doel is om medisch specialisten met een praktisch overzichtsartikel op de hoogte te stellen van de laatste stand van zaken.

cme-academy-103x103.pngOnline nascholing: platform met hooggekwalificeerde, geaccrediteerde online nascholingen voor artsen, ziekenhuisapothekers en verpleegkundigen

CME-Academy is een platform met hooggekwalificeerde, geaccrediteerde online nascholingen voor artsen, ziekenhuisapothekers en verpleegkundigen. De nascholingen zijn gemaakt door experts op het betreffende vakgebied en zijn actueel en compleet.

medi-access-103x103.pngOnline authenticatiesysteem voor medische beroepsbeoefenaren

Medi-Access is een online authenticatiesysteem voor websites die alleen toegankelijk zijn voor medische beroepsbeoefenaren (artsen, apothekers, paramedici). Medische beroepsbeoefenaren kunnen kosteloos een Medi-Access webpaspoort aanvragen zodat zij met één gebruikersnaam/wachtwoord combinatie (webpaspoort) toegang kunnen krijgen tot alle besloten websites die gebruik maken van Medi-Access.

myebm-103x103.pngThe search engine for medical practitioners

MyEBMsearch is een zoekmachine voor medische beroepsbeoefenaren.
MyEBMsearch® gebruikt een volledig nieuwe technologie om medische teksten te begrijpen, waaronder de inhoud van de abstracts in Medline.

rep-103x103.pngRichtlijn Educatie Programma

REP-Online is hét online Richtlijn Educatie Programma voor zorgverleners.
De nascholingen in REP-Online vertalen de kennis van een evidence-based richtlijn naar de praktijk. Hierdoor kan de richtlijn sneller en grootschaliger geïmplementeerd worden bij zorgverleners, waardoor kwaliteit van het medisch handelen gewaarborgd kan worden.

cefi-103x103.pngInstituut voor Continue Educatie Farmaceutische Industrie

CEFI-Online is het online instituut voor Continue Educatie Farmaceutische Industrie en biedt hoogwaardige online nascholing aan voor medewerkers van farmaceutische bedrijven.