Een beter begrip van ODD en CD

Informatie

In deze cursus krijg je inzicht in de oppositioneel-opstandige stoornis (Oppositional Defiant Disorder, afgekort ODD) en de normoverschrijdende gedragsstoornis (Conduct Disorder, afgekort CD). Bij ODD en CD komen niet alleen verschillende vormen van sociaal storend gedrag voor, zoals opstandig en agressief gedrag, maar ook problemen op het gebied van emoties (boosheid, empathie), (boze en prikkelbare) stemming en het geweten. In deze verdiepende cursus leer je ODD en CD te herkennen. Je krijgt inzicht in de factoren die aan de problemen ten grondslag liggen en die een aanknopingspunt vormen voor de behandeling. Je leert hoe je in de klas om kunt gaan met het gedrag, de boosheid en de problemen met empathie en de gewetensontwikkeling. En je leert hoe je leerlingen kunt helpen sociale problemen beter op te lossen. Deze cursus heeft een studiebelasting van 3 uur.

De cursus is ontwikkeld in samenwerking met Christine Boersma, communicatiedeskundige. Walter Matthys en Christine Boersma hebben samen twee boeken geschreven over kinderen met brutaal, boos of agressief gedrag. Eén voor ouders en één voor leraren.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • ODD en CD bij leerlingen herkennen en signaleren en kun je overleggen over eventuele verwijzing voor diagnostiek
 • goed samenwerken met personen die de behandeling uitvoeren, omdat je de factoren kent die aan de problemen ten grondslag liggen en het uitgangspunt vormen voor de behandeling
 • in de klas op een juiste manier omgaan met het gedrag dat ODD en CD kenmerkt
 • in de klas op een juiste manier omgaan met problemen die sommige leerlingen met ODD en CD hebben met empathie en het functioneren van het geweten
 • in de klas op een juiste manier omgaan met boosheid die sommige leerlingen met ODD en CD hebben
 • in de klas op een juiste manier omgaan met de moeite met sociale probleemoplossing die sommige leerlingen met ODD en CD hebben

Auteur

 • prof. dr. Walter Matthys

  Prof. dr. Walter Matthys is emeritus hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, Educatie en Pedagogiek - Orthopedagogiek: Psychosociale Problemen. Hij was als kinder- en jeugdpsychiater 35 jaar werkzaam bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Hij heeft zich in zijn klinische werk en wetenschappelijk onderzoek gericht op gedragsproblemen en gedragsstoornissen.

 • Malou van der Starre

  Malou van der Starre is freelance journalist met als specialisatie jeugdjournalistiek. Na een bachelor in Communicatie- en Informatiewetenschappen volgde ze de master Journalistiek in Groningen. Ze heeft jarenlange ervaring bij onder andere het NOS Jeugdjournaal. In die rol kwam ze regelmatig in klassen en maakte daar veel reportages, ook over ontwikkelingen in het onderwijs. Malou maakt video's en podcasts maar werkt ook als interviewer, gastdocent, gespreksleider en presentator.