Noodonderwijs op afstand

Informatie

Deze E-WISE Extra staat in het teken van noodonderwijs op afstand. Door de coronacrisis zijn fysieke bijeenkomsten en klassikale lessen ineens niet meer vanzelfsprekend en dus wordt er veel vanaf huis gewerkt of in hybride situaties, waarbij een deel van de leerlingen thuis deelneemt aan de les en een deel van de leerlingen op school. Dit is geen afstandsonderwijs, maar noodonderwijs op afstand. In deze E-WISE Extra geeft Paul Kirschner je 10 tips om met de beperkte mogelijkheden die er zijn, het beste te maken van noodonderwijs op afstand. 

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze E-WISE Extra kun je:

  • aan de hand van 10 tips ook in tijden van online onderwijs en hybride onderwijs goed onderwijs verzorgen

Auteur

  • prof. dr. Paul A. Kirschner dr.h.c.

    Paul A. Kirschner is emeritus hoogleraar Onderwijspsychologie aan de Open Universiteit. Hij was ook Visiting Professor Onderwijs met een leerstoel in Leren en Interactie in de Lerarenopleiding aan Oulu University (Finland) waar hij ook een Eredoctoraat heeft (doctor honoris causa). Hij heeft zitting gehad in de Onderwijsraad in de periode 2000-2004 en is lid van de Wetenschappelijk Technische Raad van SURF. Hij is Fellow of the American Educational Research Association, de International Society of the Learning Sciences (ISLS) en van de Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Science of the Royal Dutch Academy of Sciences (NIAS-KNAW). Hij was President van de International Society for the Learning Sciences (ISLS) in de periode 2010-2011. Hij is Hoofdredacteur van de Journal of Computer Assisted Learning en Commissioning Editor van Computers in Human Behavior, en auteur van Ten steps to complex learning (Routledge/Erlbaum). Hij schrift ook regelmatig voor Didactief (de kolom KirschnerKiest over wat docenten kunnen met wetenschappelijke resultaten). Daarnaast is hij medeauteur van het boek Jongens zijn slimmer dan meisjes XL. Hij wordt gezien als expert op veel gebieden en vooral computerondersteund samenwerkend leren (CSCL), het ontwerpen van innovatieve, elektronische leeromgevingen, mediagebruik in het onderwijs en het verwerven van complex cognitieve vaardigheden.