Hoe zit het ook alweer met differentiëren in de instructiefase?

Informatie

De les begint, de leerlingen komen binnen en gaan zitten. Je geeft uitleg en de leerlingen luisteren aandachtig. Na een kwartiertje vraag je aan de leerlingen of ze hebben begrepen wat je hebt uitgelegd en er volgt een klassikaal ja! Dan besluit je om de leerlingen aan het werk te zetten, ze pakken de werkboeken en gaan zelfstandig opdrachten maken. Het duurt niet lang of het wordt onrustig, een aantal leerlingen gaat met elkaar overleggen en er rijzen vingers.

Het blijkt dat een aantal leerlingen de lesstof niet heeft begrepen. Je loopt rond om alle vragen te beantwoorden en voor je het weet ben je aan het ‘oberen op een vol terras’. Het wordt steeds onrustiger in de klas en aan het einde van de les vraag je je af wie er eigenlijk het hardst gewerkt heeft in deze les: de leerlingen of jij?

Herkenbaar? Het kan ook anders! Door een duidelijke structuur neer te zetten door te differentiëren in instructie kun je het werk een stuk efficiënter maken. In deze Extra fris je in slechts 15 minuten op hoe je dit kunt aanpakken. 

Leerdoelen

Na afloop van deze Extra kun je:

  • differentiëren binnen klasverband
  • meer structuur aanbrengen in je klas
  • de leerlingen leren omgaan met uitgestelde aandacht en meer zelfstandigheid
  • activerende werkvormen toepassen om een les te starten of af te sluiten

Auteur

  • Gerard van de Weijer MSc

    Gerard van de Weijer werkt voor Motivatiemeesters. Hij heeft zijn meesterschap opgedaan in het voortgezet onderwijs, met name het vmbo. Daarnaast heeft hij ook gewerkt in het mbo en de laatste jaren is hij actief als lerarenopleider en consultant binnen het hbo. Als onderwijskundige weet hij een goede vertaling te maken van de theorie naar de praktijk van alledag.