Een online les starten met Microsoft Teams

Informatie

Veel scholen werken al met Microsoft Teams. Als jullie school besluit de lessen en het contact met leerlingen en collega’s voort te zetten via Microsoft Teams, roept dat misschien veel vragen op. In deze E-WISE Extra wordt in 15 minuten ingegaan op het geven van een online les in Microsoft teams. Als je nog niet bekend bent met de werking van Microsoft Teams, kan de uitleg in deze Extra wat snel gaan. De werking van Microsoft Teams wordt in deze E-WISE Extra niet toegelicht. Wil je meer weten over de werking van Microsoft Teams zelf? Volg dan eerst de cursus ‘Starten met Microsoft Teams’.

Leerdoelen

Na afloop van deze Extra kun je: 

  • een les aanmaken in Microsoft Teams
  • met Microsoft Teams een online les geven aan je leerlingen
  • de instellingen in Microsoft Teams beheren om de les goed te laten verlopen

Auteur

  • Marien Zonnenberg

    Marien Zonnenberg is adviseur ICT en Onderwijs. Hij vervult al jaren in primair onderwijs en het voortgezet onderwijs de rol van ICT-coördinator en weet hiermee zijn collega’s te inspireren ICT te gebruiken in het onderwijs. Op dit moment staat Marien Zonnenberg parttime voor de klas in het voortgezet onderwijs. Hij geeft daar les in het vak ICT en Media. Marien Zonnenberg behoort tot de groep Microsoft Innovative Education Experts en trainers. Zo is hij goed op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op ICT gebied en weet hij Office365 binnen zijn het onderwijs goed toe te passen. De omgeving van Google is hem ook niet vreemd. 
    Daarnaast is Marien een zelfstandig ondernemer. Hij werkt veel samen met partners zoals APS IT-diensten en geeft eindgebruikerstrainingen in het primair en voortgezet onderwijs. Ook ondersteunt hij scholen en besturen bij de inrichting van Microsoft SharePoint en Microsoft Teams.