Directe instructie

Informatie

De term ‘directe instructie’ is een containerbegrip – een verzameling van algemeen effectieve didactische handelingen – en niet te verwarren met enkel instructie.

Directe instructie is met name bedoeld om (voor de leerlingen nieuwe) basiskennis en -vaardigheden te onderwijzen en kan zowel op individueel als klassikaal niveau worden toegepast. Alhoewel de vier categorieën voor veel leraren natuurlijk bekend zullen aandoen, bestaan er in de praktijk grote verschillen in de manier waarop leraren hier invulling aan geven.

Preview

Leerdoelen

  • directe instuctie op een passende wijze toepassen in je lessen
  • de studenten op een interactievere manier onderwijzen
  • effectief de leerstof inzetten zodat studenten het uiteindelijk beter kunnen begrijpen

Auteur

  • Erik Meester
    Docent Pedagogische Wetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij schreef verschillende publicaties over 'directe instructie'