Formatief toetsen en evalueren met Take care

Informatie

In deze cursus staat de methode Take care van uitgeverij Malmberg centraal. Deze methode is te gebruiken voor Zorg & Welzijn. Omdat studenten het liefst én het meest leren door feedback op, en nabespreking van hun leer- en toetsresultaten, wordt in deze cursus uitgelegd hoe je dat kunt doen als je werkt met Take care. Jean-Paul Kokkeler, methodespecialist, vertelt je over de visie en aanpak van formatief toetsen, het leren werken met het scala aan formatieve toetsen in Take care, en het zowel digitaal als met 'papier' werken. 

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus: 

  • ken je de wetenschappelijke onderbouwing over formatief toetsen en evalueren
  • herken je de visie achter de differentiatie en de didactiek van formatief toetsen, en de formatieve toetsen in Take care
  • kun je de werkwijzen en didactische mogelijkheden van deze cursus toepassen in je lessen

Auteur

  • Jean-Paul Kokkeler

    Jean-Paul Kokkeler is methodespecialist bij Malmberg. Als methodespecialist mbo begeleidt hij de mbo-docenten. Bij de start en voor het dagelijks gebruik van de lesmethoden Taalblokken, Rekenblokken en Take Care, ontwikkelt hij diverse trainingen en geeft hij een scala aan webinars. Zijn focus ligt daarbij met name op praktisch, didactisch, onderwijskundig en vakinhoudelijk.

    Zijn missie is “docenten ondersteunen zodat zij het beste onderwijs kunnen geven, en studenten helpen het beste uit zichzelf halen en zich te kunnen ontwikkelen”.