Coachend mentoraat

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor docenten.
 • Ruim 120 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Het doel van een coachend mentoraat is de leerling eigenaar te laten zijn van zijn eigen leren. Eigenaarschap staat niet gelijk aan vrijheid. Het gaat gepaard met verantwoordelijkheid en zelfkennis. Wie is de leerling als lerend wezen? Welke leer- en werkstrategieën passen op welk moment? Wat zijn de talenten en waar heeft de leerling meer hulp bij nodig?

De mentor die zijn mentoraat coachend invult, volgt daarin vijf fases. Deze fases staan centraal in deze cursus en worden geïllustreerd aan de hand van een coachgesprek met mentorleerling Leonie. Daarbij gaan we in op vragen als: welk gedrag van de mentor past bij de verschillende fases en wat kan de mentor van de leerling verwachten? In deze cursus krijg jij als mentor de nodige handvatten voor het voeren van een dergelijk coachgesprek. Je zult zien dat als je deze kennis toepast in jouw gesprekken je mentorleerlingen gemotiveerder raken, gerichter leren en meer betrokken zijn bij hun eigen leerproces.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • een coachgesprek voeren aan de hand van vijf fases
 • leerlingen meer betrekken bij hun eigen leerproces
 • strategieën inzetten om een coachgesprek goed te laten verlopen

Auteur

 • Saskia Heuckelbach MA

  Saskia Heuckelbach is zelfstandig onderwijsadviseur en teamcoach. Zij zet haar kennis, kunde en ervaring in om scholen te ondersteunen bij het vormen, invullen en borgen van hun onderwijskundige visie. Dat doet zij middels advisering, (team)coaching en trainingen. Ruim tien jaar geleden startte Saskia als zij-instromer in het voortgezet onderwijs. Zij heeft daar gewerkt als docent Nederlands, projectleider gepersonaliseerd leren en als afdelingsleider van de afdelingen gepersonaliseerd leren en de brugklassen. Als pionier op het gebied van gepersonaliseerd leren, heeft Saskia veel ervaring in en kennis van zaken als leerdoelgericht werken, formatief werken en coachen in het onderwijs.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor docenten.
 • Ruim 120 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht