Formatief werken in de les

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor docenten.
 • Ruim 120 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Formatief werken is een cyclisch proces dat doelgericht is in plaats van toetsgericht. Docent en leerling gaan met elkaar in gesprek en geven samen het leren vorm. Formatief werken is verweven in de dagelijkse lespraktijk en is een manier van werken waarbij leerlingen naar leerdoelen toewerken. Onderweg meten leerlingen en docent steeds waar de leerling staat: wat gaat al goed en wat (nog) niet? Veel docenten zijn (on)bewust al erg bekwaam, maar in deze cursus kun je een verdiepingsslag maken door middel van theoretische verdieping én praktische handvatten.

Preview

Leerdoelen

Na afloop­ van deze cursus kun je:

 • werken met de cyclus van formatief werken
 • leerdoelen en succescriteria formuleren
 • methodieken toepassen om leerlingreacties te ontlokken
 • leerlingreacties analyseren en effectief feedback geven
 • je lessen aanpassen op basis van verzamelde data

Auteur

 • Saskia Heuckelbach MA

  Saskia Heuckelbach is zelfstandig onderwijsadviseur en teamcoach. Zij zet haar kennis, kunde en ervaring in om scholen te ondersteunen bij het vormen, invullen en borgen van hun onderwijskundige visie. Dat doet zij middels advisering, (team)coaching en trainingen. Ruim tien jaar geleden startte Saskia als zij-instromer in het voortgezet onderwijs. Zij heeft daar gewerkt als docent Nederlands, projectleider gepersonaliseerd leren en als afdelingsleider van de afdelingen gepersonaliseerd leren en de brugklassen. Als pionier op het gebied van gepersonaliseerd leren, heeft Saskia veel ervaring in en kennis van zaken als leerdoelgericht werken, formatief werken en coachen in het onderwijs.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor docenten.
 • Ruim 120 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht