10 instructieprincipes die iedere docent moet kennen

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor docenten.
 • Ruim 120 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Als je wilt weten hoe je al je leerlingen kunt meenemen, activeren en succes kunt laten ervaren, moet je als docent op de hoogte zijn van de 10 instructieprincipes. In deze cursus kijkt docent Gert Verbrugghen naar de directe instructie volgens de principes van Rosenshine. Deze principes zijn afgeleid uit drie verschillende research-domeinen, namelijk van research uit de cognitieve wetenschap, research in de klas en research naar cognitieve ondersteuning om leerlingen complexe taken te leren. Het bijzondere is dat er in alle drie de onderzoeksgebieden geen enkele tegenstrijdigheid te vinden was. Daarom kun je er van uitgaan dat deze principes stevig onderbouwd zijn en een zeer grote kans van slagen hebben. Aan de hand van concrete en sprekende voorbeelden ervaar je in deze cursus hoe je deze principes kunt toepassen in alle lessen, van Engels tot aardrijkskunde en van wiskunde tot geschiedenis. 

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • aan de hand van de 10 principes je lesstof opbouwen. 
 • op basis van de achterliggende principes bepalen welke fase in de instructie op dat moment het meest geschikt is voor je leerlingen.
 • door middel van praktische tips en tools al je leerlingen activeren en succes laten ervaren.

Auteur

 • Gert Verbrugghen

  Gert Verbrugghen is docent Engels en intern begeleider op een Mavo-school in Deurne. Al meer dan 16 jaar verdiept hij zich dagelijks in alle aspecten die met het lesgeven te maken hebben, waarbij hij zich de laatste jaren vooral heeft toegelegd op evidence-informed onderwijs, het lesgeven gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde principes.
  In de loop der jaren heeft hij zo geleerd dat élk kind kan leren en dat de docent hier een cruciale rol in speelt. In alles wat hij doet en uitdraagt, heeft hij steeds in het achterhoofd dat elke leerling recht heeft op het beste onderwijs en dit begint met een goede instructie van een docent die weet waarom hij bepaalde didactische keuzes maakt. 

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor docenten.
 • Ruim 120 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht