Leiden(d) in Lesson Study

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor schoolleiders.
 • Ruim 70 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Lesson Study is een krachtige professionaliseringsstrategie. Deze in Japan ontstane aanpak om in teamverband lessen voor te bereiden, te onderzoeken en te evalueren draagt bij aan het leren van leerlingen en professionals en aan duurzame schoolontwikkeling. In deze cursus nemen dr. Sui Lin Goei en dr. Loes van Wessum je mee in het ontstaan van Lesson Study en hoe je Lesson Study kunt inzetten als effectieve professionaliseringsaanpak in de Nederlandse onderwijscontext. Daarnaast leer je hoe Lesson Study kan bijdragen aan zowel het leren van leerlingen als je team en hoe jij als schoolleider kunt zorgen voor een krachtige leeromgeving.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • heb je je verdiept in het ontstaan en de ontwikkeling van Lesson Study
 • heb je kennis van de Lesson Study-cyclus passend binnen de Nederlandse onderwijscontext
 • weet je hoe je Lesson Study kunt inzetten met je team ten behoeve van het leren van leerlingen
 • weet je hoe je Lesson Study kunt inzetten als effectieve professionaliseringsaanpak in het onderwijs
 • heb je je verdiept in hoe je Lesson Study kunt inzetten ten behoeve van duurzame schoolontwikkeling
 • weet je wat de kenmerken van de school als krachtige leeromgeving zijn
 • weet je hoe je kunt leidinggeven aan het leren van je team

Auteur

 • dr. Sui Lin Goei

  Sui Lin Goei is lector ‘Betekenisvolle en Inclusieve Leeromgevingen’ bij het Kenniscentrum Bewegen en Educatie van de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Daarnaast is ze universitair docent bij de Vrije Universiteit in Amsterdam. Haar onderzoek richt zich op het opleiden en professionaliseren van (aanstaande) onderwijs- en zorgprofessionals in inclusief lesgeven en inclusieve pedagogiek. Hierin is een specifieke focus op het ontwerpen van inclusieve leeromgevingen zodanig dat de kans vergroot wordt dat door alle leerlingen geleerd wordt en ze zich sociaal emotioneel gezond ontwikkelen. Ze is gespecialiseerd in de aanpak van Lesson Study, een wijze van teamgericht collaboratief ontwerpen van lessen, activiteiten en interventies op basis van een door leraren gezamenlijk ervaren vraagstuk ten aanzien van het leren van leerlingen. Samen met Siebrich de Vries en Nellie Verhoef heeft ze het Nederlandse consortium Lesson Study NL (www.lessonstudyNL.nl) opgericht en hebben ze twee praktische boeken geschreven, te weten Lesson Study, een praktische gids voor het onderwijs en Basisboek Lesson Study voor de lerarenopleiding. Ze is lid van het bestuur van de internationale World Association of Lesson Studies (www.walsnet.org) en Co-Editor-in-Chief van de International Journal of Lesson and Learning Studies.

 • dr. Loes van Wessum

  Loes van Wessum is senior onderzoeker bij het lectoraat 'Betekenisvolle en Inclusieve Leeromgevingen' bij het Kenniscentrum Bewegen en Educatie van de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Ze onderzoekt de wijze waarop leraren, schoolleiders en besturen professioneel groeien – gericht op het leren van leerlingen – en hoe de schoolcultuur hieraan een bijdrage kan leveren. Samen met schoolbesturen en scholen uit het primair en het voortgezet onderwijs ontwikkelt ze (in)formele leertrajecten, met een specifieke focus op leidinggeven aan een lerende en inclusieve school en gaat ze het effect hiervan na. Ze verbindt leren, werken en innovatie met praktijkonderzoek. Loes van Wessum publiceert voor het onderwijsveld boeken en artikelen, geeft presentaties en verzorgt interactieve bijeenkomsten. Ze heeft onder andere twee praktische boeken geschreven: samen met Ingrid Verheggen Leiding geven aan een lerende school. Welke vragen heb je vandaag gesteld? en met meerdere onderzoekers op het gebied van leiderschap in het onderwijs Schoolleider in verandering: theorie en praktijk.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor schoolleiders.
 • Ruim 70 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht