Samenwerken aan passend en inclusief onderwijs in de praktijk

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor schoolleiders.
 • Ruim 70 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Veel schoolleiders ondersteunen de intenties van passend onderwijs, maar worstelen met de uitvoering in de alledaagse praktijk van de school. Passend onderwijs werd ingevoerd in augustus 2014. In 2020 verscheen na een stevige evaluatie een verbeteraanpak om het beter te doen voor leerlingen, leraren en ouders. Daarbovenop wordt aangekondigd dat de stip op de horizon niet passend, maar inclusief onderwijs is.

Toch hebben ook veel scholen de afgelopen jaren vooruitgang geboekt met passend onderwijs en zijn zij op weg naar inclusief onderwijs. Dat er in de praktijk verschillen ontstaan is een logisch gevolg van de verschillende keuzes die samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen mogen maken bij de uitvoering van passend onderwijs. In deze cursus leer je de verschillen tussen passend en inclusief onderwijs en gaan we in op de kenmerken van basisscholen die succesvol aan inclusiever onderwijs werken. In het slot van de cursus gaat de docent Bas Wesseldijk in gesprek met een deskundige uit de praktijk, Henriët Rosman, en geven ze tips die je kunt gebruiken om vervolgstappen te zetten richting inclusief onderwijs.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • heb je je verdiept in de doorontwikkeling van passend naar inclusief onderwijs en de opbrengst voor kinderen
 • heb je kennis van de kenmerken van succesvolle scholen op het gebied van passend dan wel inclusief onderwijs
 • heb je je verdiept in wat dit vraagt van jouw school, van jou, het team en de ouders, hoe kan je hen ondersteunen
 • weet je hoe je het netwerk rond de school goed kunt benutten
 • weet je hoe je zelf goed beleid op kunt zetten om aan de slag te gaan met passend dan wel inclusief onderwijs in de school

Auteur

 • Bas Wesseldijk MSc

  Bas Wesseldijk is vanaf de start van passend onderwijs in 2014 betrokken geweest bij de inrichting van verschillende samenwerkingsverbanden. Vanaf 2016 was hij bestuurder in de Meierij. Een regio die grote stappen heeft gezet met passend onderwijs en richting inclusief onderwijs door volop te investeren in het regulier onderwijs, het speciaal basisonderwijs te integreren en de samenwerking met andere partners op te zoeken. Vanaf 2021 is hij bestuurder in het samenwerkingsverband Stromenland. Daar hebben ze nog een lange weg te gaan op de route naar inclusief onderwijs. Ook is hij als bestuurslid van de Vereniging Netwerk Leidinggevenden Passend Onderwijs betrokken bij de landelijke werkagenda 'Route naar inclusief onderwijs'. Door zijn ervaringen heeft Bas goed inzicht in wat werkt in de praktijk en hoe je zelf aan de slag kan met passend/inclusief onderwijs in de school.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor schoolleiders.
 • Ruim 70 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht