Leidinggeven aan reken-wiskundeonderwijs in de school

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor schoolleiders.
 • Ruim 50 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Vanwege dalende resultaten is er extra aandacht voor het reken-wiskundeonderwijs. De schoolleider speelt in samenwerking met de intern begeleider en de rekencoördinator een belangrijke rol bij het vorm en inhoud geven van het reken-wiskundeonderwijs in het primair onderwijs. Door middel van een rekenmasterplan en Lesson Study kan de schoolleider sturing geven aan het beleid en de reken-wiskundeontwikkelingen op teamniveau in een school.

De docent van deze cursus, Henk Logtenberg, neemt je mee in ontwikkelingen binnen het reken-wiskundeonderwijs, bespreekt het ontwerpen van beleid, passend bij de behoefte van jouw leerlingpopulatie, en de rollen en verantwoordelijkheden. Tevens gaat hij in op het duiden van rekenopbrengsten en geeft daarbij achtergrondinformatie vanuit de eisen van de overheid. Tot slot behandelt hij het professionaliseren van je team met behulp van Lesson Study.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van de cursus:

 • heb je je verdiept in de twee belangrijke stromingen in de reken-wiskundewereld in Nederland
 • heb je kennis van de cyclische structuur bij het ontwerpen van rekenbeleid in een school volgens het lemniscaatmodel
 • weet je wat de de belangrijkste elementen voor een rekenplan zijn
 • weet je wat de taken en rollen van de schoolleider, rekencoördinator en interne begeleider binnen het reken-wiskundeonderwijs zijn
 • heb je je verdiept in een planmatige aanpak voor het werken aan rekenopbrengsten in de school volgens het 4D-model
 • heb je je verdiept in de elementen van het resultatenmodel dat de onderwijsinspectie gebruikt bij het waarderen van de rekenopbrengsten
 • weet je hoe je een professionaliseringsaanpak voor reken-wiskundeonderwijs volgens de methodiek van Lesson Study kunt vormgeven

Auteur

 • Henk Logtenberg

  Henk Logtenberg is opleider-onderzoeker en onderwijsadviseur rekenen-wiskunde en Lesson Study bij het Marnix Onderwijscentrum in Utrecht. In zijn beginjaren als onderwijzer werden drie keer achtereen drie verschillende leerlingen uit zijn groep 8 (regulier basisonderwijs) Nederlands Kampioen Hoofdrekenen. Naar aanleiding van deze successen heeft hij een aantal studiereizen naar de VS gemaakt, waar hij studie heeft gemaakt van het spelenderwijs rekenen. Aangestoken door deze ervaringen is hij zich gaan specialiseren in het reken-wiskundeonderwijs. Naast zijn werkzaamheden als reken-wiskundeopleider, onderzoeker en onderwijsadviseur in het hbo (van bachelor tot master), ontwikkelt hij reken-wiskunde spelen die zijn uitgegeven bij Graviant Uitgevers. Veel van zijn rekenideeën zijn zowel beïnvloed door het Amerikaanse als het Japanse reken-wiskundeonderwijs. In Nederland heeft hij zitting in diverse commissies en werkgroepen die zich focussen op de rekeninhoud, rekendidactiek en de toetsing van het reken-wiskundeonderwijs.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor schoolleiders.
 • Ruim 50 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht