Startende leerkrachten begeleiden en behouden met een goed inductietraject

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor schoolleiders.
 • Ruim 70 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Het lerarentekort is groot. Daarom is het belangrijk dat we startende leraren behouden. Uit onderzoek blijkt dat een goede begeleiding van startende leraren leidt tot minder uitval. In deze cursus staan we stil bij factoren die een rol spelen bij een succesvol inductietraject en we verkennen de actoren die daarbij een rol spelen: de schoolleider, de coach, het maatje en de starter zelf.
Daarnaast bespreken we de ontwikkeling van de starter tot vakbekwame professional, van realistische verwachtingen tot oog hebben voor wat de starter inbrengt in het team en de school.

In deze cursus plaatst Annette Schaafsma de ontwikkeling van de starter in de lijn van voortgaande professionalisering van student – starter – ervaren professional. De laatste jaren is er veel aandacht voor de begeleiding van startende leraren en er zijn veel bronnen en materialen beschikbaar. Na de cursus kun je aan de slag met een goed inductietraject.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • heb je kennis van factoren die een rol spelen bij een succesvol inductietraject voor startende leraren
 • weet je waar de startende leraar tegenaan kan lopen
 • weet je welke rollen van belang zijn bij de begeleiding van de starter
 • weet je wat jouw rol als schoolleider is in een inductietraject
 • heb je kennis van bronnen en organisaties die bruikbaar zijn bij het vormgeven en uitvoeren van een inductietraject

Auteur

 • Annette Schaafsma

  Annette Schaafsma is jarenlang verbonden geweest aan de Marnix Academie in Utrecht als opleider van (aankomende) leraren basisonderwijs en programmaleider Samen Opleiden en Professionaliseren. In september 2022 heeft zij de stap gemaakt naar de basisschool als interim onderwijsprofessional. In de rol als programmaleider Samen Opleiden en Professionaliseren heeft zij zich, samen met bestuurders, schoolleiders en coaches, beziggehouden met het ontwikkelen van beleid voor de begeleiding van startende leraren.

  In haar werk legt zij de verbinding tussen het ontwikkelen, uitvoeren en implementeren van veranderingen en tussen visie, beleid en uitvoering. Daarbij laat zij zich inspireren door collega’s in de school, praktijkkennis en onderzoek.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor schoolleiders.
 • Ruim 70 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht