Waarderende gesprekstechnieken

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor schoolleiders.
 • Ruim 70 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Grote kans dat je dit herkent: met de beste intenties probeer je de leerkracht of een ouder te helpen met een probleem of een klacht en aan het einde van het gesprek is het probleem nog groter dan het was. Hoe komt dat toch? En belangrijker nog: hoe kan dat anders?

In deze cursus leer je hoe je met mensen in gesprek kunt gaan zodat zij zich echt geholpen voelen. Je leert niet-helpende patronen te herkennen en deze om te keren, zodat je voorkomt dat je in de valkuil van het redden stapt. Aart Brezet geeft je essentiële gesprekshoudings- en vraagtechnieken die je direct in de praktijk kunt toepassen.

Deze cursus is een prima vervolg op de cursussen Waarderende Oudergesprekken, Waarderende Functioneringsgesprekken en Waarderende Klassenbezoeken. Je kunt het ook los volgen of hier beginnen en later een van de andere cursussen doen. Zoals het hoort in de waarderende aanpak: aan jou de keus.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • heb je je verdiept in de oorsprong is van gedoe in het onderwijs
 • weet je hoe je niet-helpende interactiepatronen kunt keren
 • heb je kennis van de daarbij behorende gesprekshouding en gesprekstechnieken
 • weet je hoe je een waarderende gesprekshouding en waarderende gesprekstechnieken kunt toepassen

Auteur

 • drs. Aart Brezet

  Aart Brezet is in 1996 cum laude afgestudeerd in de Sociale en Organisatiepsychologie. Als assessmentpsycholoog bij Valkenbosch Consultancy en later als leidinggevende deed hij belangrijke inzichten op, waaronder de kennismaking met Management Drives: een drijfverentest gebaseerd op de theorie van Claire Graves. In zijn werk kwam Aart als trainer en coach in aanraking met het onderwijs. Hij ging leerkrachten trainen in de omgang met ouders en schoolleiders coachen in de omgang met hun team. Daarnaast werden met drijfverensessies teams uit een negatieve spiraal gehaald. De ultieme uitdaging kwam toen hij als interim schoolleider op een basisschool aan de slag mocht.

  In 2010 begon Aart zijn eigen bureau als organisatiecoach: Drives@Work. Van meet af aan koos hij de positieve psychologie als uitgangspunt van zijn werkwijze. Daarbij hebben opleidingen in Motiverende Gespreksvoering en Appreciative Inquiry hem geleerd hoe je met vragen en reflecties anderen juist zelf naar de positieve kant kunt laten kijken. Gaandeweg kwam het besef dat het daarbij niet alleen een techniek is, maar bovenal een grondhouding, een manier van kijken naar de wereld. Deze inzichten biedt hij nu vanuit Drives@School aan in de vorm van programma’s waarmee hij schoolleiders en schoolbestuurders leert hoe zij met waarderend leiderschap hun scholen, leerkrachten en leerlingen kunnen laten schitteren.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor schoolleiders.
 • Ruim 70 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht