Taalbeleid – Benader het taalonderwijs breed

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor schoolleiders.
 • Ruim 70 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Binnen het taalaanbod op scholen is er vaak aandacht voor de individuele componenten van het taaldomein, maar te weinig aandacht voor de verbinding van die componenten. Om te komen tot een goed beleid binnen jouw school moet je, samen met je team, kijken naar alle componenten van het taalonderwijs.

In deze cursus bespreekt Marcel van As hoe je het taalonderwijs breed kunt benaderen en hoe je de schoolambitie (de einddoelen of beheersingsdoelen) kunt vertalen naar de aanbodsdoelen (de lesdoelen). Aan het eind weet je hoe je je beleid kunt vormgeven ten aanzien van het taalonderwijs: wat te behouden, wat (op termijn) aan te pakken en wat te beëindigen.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • heb je kennis van het taalgebied als geheel.
 • heb je kennis van de subonderwerpen en het aanbod binnen het taalonderwijs: spelling, technisch lezen, begrijpend lezen, woordenschat en (mondelinge) taalvaardigheden.
 • weet je hoe je het taalbeleid kunt benoemen binnen een normenkader
 • weet je hoe je jouw school kunt positioneren op de schaal tussen leerlijngestuurd en methodegestuurd.
 • weet je hoe je (tussen)doelen kunt formuleren voor de langetermijndoelen ten aanzien van taalonderwijs.
 • weet je hoe je de (tussen)doelen aan bijbehorende acties kunt koppelen ten behoeve van taalonderwijs.

Auteur

 • Marcel van As

  Marcel van As werkt ruim 15 jaar in het werkveld van onderwijs en zorg. Daarbinnen heeft hij verschillende rollen vervuld: van leerkracht in het basisonderwijs en het speciaal onderwijs tot teamleider en directeur in het onderwijs. Marcel is negen jaar werkzaam geweest binnen het cluster 2 onderwijs. Hij heeft hier onderwijs ontworpen voor kinderen met een taal-, communicatiestoornis. In deze fase heeft hij onderzoek gedaan naar effectieve aanpak van het taalonderwijs en heeft hij dit onderzoek vertaald in een concrete aanpak voor het onderwijs. Daarnaast heeft hij deze aanpak door vertaald en overdraagbaar gemaakt voor andere scholen.

  Tijdens zijn opleiding tot master pedagogiek heeft hij zich in 7 domeinen verdiept middels praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. Hierbij hebben de didactische en communicatieve onderwerpen de hoofdvraagstukken gevormd.

  Momenteel is Marcel onderwijsadviseur bij Edux B.V. en als pedagoog/onderwijskundige deskundig op het gebied van didactisch handelen, Passend Onderwijs, HGW, OPP, diagnostiek, coaching en begeleiding van IB-ers en leerkrachten en leerlingenzorg. In het werk als adviseur heeft hij zich gespecialiseerd op het gebied van taal. Hij volgt hiervoor de recente onderzoeken en ontwikkeld gebaseerd op of geïnformeerd op onderzoek praktijkgericht aanbod. In zijn werk zorgt hij voor de verbinding tussen theorie en praktijk

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor schoolleiders.
 • Ruim 70 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht