Strategische personeelsplanning voor het primair onderwijs

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor schoolleiders.
 • Ruim 70 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Het is steeds lastiger om vacatures te vervullen. Door een tekort aan bevoegde leerkrachten worden gaten steeds vaker gedicht door de inzet van onderwijsondersteunend personeel. Het verzuim neemt niet af en de arbeidsmarkt is in beweging. Er zijn sinds 2020 extra middelen voor personele inzet, toch lijkt het personeelstekort groter te worden.

Op welke wijze kun je als schoolleider hierop anticiperen? Hoe kun je voorkomen dat je van probleem naar probleem blijft gaan? Moet je hiermee alleen aan de slag, of kan dit met het bestuur of in de regio worden opgepakt? Hoe kun je op een strategische wijze kijken naar de kwantitatieve en kwalitatieve bezetting voor jouw school op langere termijn?

In deze cursus vertelt Sjaak Verbree, interim-schooldirecteur en interim teamleider/expert HR, hoe je tot een strategische personeelsplanning voor jouw school of bestuur kunt komen, uitgewerkt in concrete acties.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • heb je je verdiept in de visie op de organisatie van het onderwijs en het personeel voor jouw school/bestuur
 • weet je hoe je tot een kwantitatieve analyse van het leerlingaantal voor jouw school kunt komen
 • weet je hoe je een kwantitatieve en kwalitatieve analyse van het personeel voor jouw school kunt maken
 • heb je kennis van het strategisch beleid ten aanzien van HRM op jouw school
 • weet je hoe je tot een strategische personeelsplanning voor jouw school/bestuur kunt komen, uitgewerkt in concrete acties

Auteur

 • Sjaak Verbree

  Sjaak Verbree is een resultaatgerichte en betrokken adviseur. Hij is sinds 2006 interim-directeur op basisscholen en interim teamleider/expert HR op bestuurskantoren. Hij was interim directeur op 18 basisscholen en heeft bij 8 verschillende besturen de rol van teamleider/expert HR uitgevoerd. Hij is werkzaam voor WVS Onderwijs B.V. en Melior Advies. Sjaak is tevens lid van de adviesraad van E-WISE voor het nascholingspakket voor schoolleiders. 

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor schoolleiders.
 • Ruim 70 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht