Onderwijshuisvesting: hoe bouw je een school?

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor schoolleiders.
 • Ruim 70 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Als schoolleider draag je verantwoordelijkheid over de leeromgeving. Het schoolgebouw kan je onderwijsconcept versterken, maar kan je ook beperken. Schoolgebouwen staan volop in de aandacht: gezonde gebouwen, flexibele leeromgevingen, duurzaamheid, IKC-vorming, enzovoort.

Welke wet- en regelgeving is er van toepassing op het gebouw en het investeren daarin? Welke rol heb je als schoolleider, waar liggen je kansen en welke invloed op de kwaliteit van het gebouw kun je hebben? Als je voor het eerst hiermee in aanraking komt, is deze cursus aan te raden.

In deze cursus geven de docenten – Gerhard Jacobs en Yvon Ketelaars van HEVO – inzicht in een tiental aspecten van het exploiteren en bouwen van onderwijshuisvesting, van samenwerking met de gemeente en IKC-partners, inzicht in de opbouw van een bouwproces tot en met de formele taken in onderhoud en beheer. Dit vanuit het perspectief en de rol van de schoolleider. 

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • heb je kennis van de taken van de schoolleider op het gebied van huisvesting
 • heb je kennis van de formele rollen van het bevoegd gezag en de gemeente
 • heb je je verdiept in de wijze waarop je invloed kunt uitoefenen op de kwaliteit van je schoolgebouw
 • heb je je verdiept in hoe je omgaat met IKC-partners als medegebruikers van je gebouw
 • heb je kennis van manier waarop een project van een nieuwbouw of renovatie wordt gefaseerd en hoe een projectorganisatie kan worden gevormd

Auteur

 • Gerhard Jacobs

  Gerhard Jacobs is partner bij HEVO. Hij heeft een achtergrond als bouwkundig ingenieur en directeur primair onderwijs. Gerhard is gespecialiseerd in vraagstukken op het gebied van financiering en wet- en regelgeving rondom onderwijshuisvesting. Hij begeleidt gemeentes en schoolbesturen regelmatig bij de ontwikkeling van IHP’s en strategische vraagstukken. Daarnaast heeft hij het Rijk geadviseerd bij de ontwikkeling van de sectorale routekaarten in het kader van het klimaatakkoord.

 • Yvon Ketelaars

  Yvon Ketelaars is afgestudeerd bouwkundig ingenieur met een master Architectuur. Ze is vrijwel direct na haar studie als projectmanager en huisvestingsadviseur gaan werken bij HEVO (2007). Haar specialisatie is onderwijshuisvesting en dan met name de strategische vraagstukken en werkzaamheden in de start van de ontwikkeling van een schoolgebouw. Naast adviseur is Yvon binnen HEVO domeinleider Speciaal Onderwijs. Ze houdt met een klein team alle ontwikkelingen op het gebied van Speciaal Onderwijs én inclusief onderwijs nauwlettend in de gaten.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor schoolleiders.
 • Ruim 70 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht