Toetsing in primair onderwijs: van glad ijs naar goed beslagen ten ijs

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor schoolleiders.
 • Ruim 70 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Waarom een cursus over toetsing? Toetsing is onlosmakelijk verbonden met onderwijs. Linksom of rechtsom als schoolleider neemt een gesprek over toetsing een belangrijke plek in je dagelijks handelen. En dan kan je maar beter goed beslagen ten ijs komen.

In het primair onderwijs is de eindtoets een veelbesproken meting. Dit betreft een relatieve meting, kinderen worden dus met elkaar vergeleken. Maar wat meet de eindtoets eigenlijk, welke keuzes gaan erachter schuil, en welke betekenis wordt er gehecht aan de scores van leerlingen? 

In deze cursus neemt Karen Heij, toetsdeskundige en gepromoveerd op de rol van de eindtoets in ons onderwijs, je mee in de wereld van toetsing. In haar promotieonderzoek concludeert Karen dat de eindtoets niet of nauwelijks de emancipatoire rol heeft die we er graag aan toedichten. De eindtoets, en het daarmee samenhangende kwaliteitsoordeel van scholen door de overheid, blijkt vooral bij te dragen aan een verdere bevestiging van de bestaande maatschappelijke ongelijkheid. Wat betekent dat voor je leerlingen, voor ouders, voor leerkrachten en voor jouw school? Welke visie heb je als school op toetsing en wat is het effect van het vergelijkend meten en de 'etiketjes' die leerlingen krijgen?

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • heb je je verdiept in de werkelijke rol die toetsing inneemt in het onderwijs
 • heb je je verdiept in de soorten beslissingen die genomen worden op basis van toetsing in het onderwijs
 • heb je kennis van de rol die leerlingvolgsystemen en de eindtoets spelen in de kansen(on)gelijkheid van leerlingen
 • heb je je verdiept in de discussie rondom de inzet van toetsen in het primair onderwijs

Auteur

 • dr. Karen Heij

  Vanaf de afronding van haar studie Toegepaste Taalwetenschappen aan de katholieke universiteit Nijmegen in 1988, heeft Karen Heij zich beziggehouden met taal en toetsing. Karen was tot maart 2016 directeur en eigenaar van bureau ICE, waar zij een belangrijke bijdrage leverde aan de ontwikkeling van de IEP Eindtoets. Karen stond tevens aan de basis van de ontwikkeling van toetsen voor Nederlands als Tweede Taal, zoals het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal en de diverse generaties inburgeringsexamens, in eerste instantie gebaseerd op de NT2-niveaus. Later heeft zij meegewerkt aan de totstandkoming van het Raamwerk Nederlands als tweede taal. En was gesprekspartner voor diverse ministers en ministeries als ook voor het College voor Toetsen en Examens (CvTE) inzake taaltoetsing. Met Bureau ICE heeft zij gewerkt aan de ontwikkeling van toetsen voor moderne vreemde talen (MVT) gerelateerd aan het Common European Framework of References for Languages (CEF) en toetsen van taal en rekenen gerelateerd aan de Referentieniveaus, met name voor (v)mbo. In het middelbaar beroepsonderwijs heeft ze nieuwe vormen van examinering ontwikkeld en mbo-instellingen begeleid bij het opzetten van kwalitatief hoogwaardige vormen van examinering en verantwoording daarvan. 

  Momenteel werkt zij als zelfstandig toetsexpert Parrhesia Onderwijsadvies en is zij in 2021 gepromoveerd op de eindtoets PO. Haar promotieonderzoek voerde ze uit als buitenpromovendus bij de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur in de periode van december 2017 tot december 2020 (gepromoveerd op 21 april 2021).

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor schoolleiders.
 • Ruim 70 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht