Leidinggeven aan toekomstbehendig onderwijs in een lerende school

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor schoolleiders.
 • Ruim 30 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Toekomstbehendig onderwijs veronderstelt dat leerlingen leren te leren. 21e-eeuwse vaardigheden vragen meer om het ontwikkelen van hogere orde denken. Om de 21e-eeuwse vaardigheden bij leerlingen te ondersteunen, zullen leraren deze zelf ook moeten bezitten. Van leraren wordt verwacht dat ze verschuiven van de traditionele rol van kennisoverdrager, naar het stimuleren en begeleiden van het leerproces. Voor veel leraren is het moeilijk om die coachende rol vorm te geven.

Als schoolleider kun je jezelf zien als leraar van leraren. Hoe stimuleer en begeleid jij als leidinggevende het leren van jouw leraren? Welke leeractiviteiten bied jij leraren aan? Een goede leraar kan een groot verschil maken voor de leerprestaties van leerlingen. Een goede leraar kan dat echter niet alleen. De leraar komt pas tot zijn/haar recht in een school die is ingericht als een rijke leeromgeving voor professionals, gericht op het ontwikkelen van goede onderwijspraktijken. Succesvolle systemen werken aan de ontwikkeling van de kwaliteit van de leraren en aan de context waarin ze werken.

In deze cursus leer je aan de hand van docent dr. Loes van Wessum op welke wijze jij kunt werken aan de ontwikkeling van een krachtige leeromgeving voor leraren.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • heb je kennis van wat succesvolle leeractiviteiten zijn voor leraren
 • heb je kennis van leeractiviteiten die leraren kunnen ondernemen
 • weet je welke mogelijkheden voor ondernemen van leeractiviteiten je leraren kunt bieden in jouw eigen school
 • heb je kennis van de elementen van een krachtige leeromgeving voor leraren
 • weet je welke elementen van een krachtige leeromgeving voor leraren je kunt ontwikkelen in jouw eigen school

Auteur

 • dr. Loes van Wessum

  Loes van Wessum is associate lector ‘Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding’ bij de educatieve opleidingen van hogeschool Windesheim. Ze onderzoekt de wijze waarop leraren, schoolleiders en besturen professioneel groeien – gericht op het leren van leerlingen – en hoe de schoolcultuur hieraan een bijdrage kan leveren. Samen met schoolbesturen en scholen uit het primair en het voortgezet onderwijs ontwikkelt ze (in)formele leertrajecten, met een specifieke focus op leidinggeven aan een lerende school en gaat ze het effect hiervan na. Ze verbindt leren, werken en innovatie met praktijkonderzoek. Loes van Wessum publiceert voor het onderwijsveld boeken en artikelen, geeft presentaties en verzorgt interactieve bijeenkomsten.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor schoolleiders.
 • Ruim 30 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht