Referentieniveaus en het verbeteren van onderwijskwaliteit

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor schoolleiders.
 • Ruim 70 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Om inzicht te krijgen in onderwijskwaliteit kijken we naar de referentieniveaus van de eindtoets. Hoeveel procent van de kinderen haalt het fundamentele niveau en hoeveel procent haalt het streefniveau? Daarbij wordt de vergelijking met het landelijk gemiddelde van soortgelijke scholen gemaakt. Ook kun je kijken naar de verschillende vakgebieden: begrijpend lezen, taalverzorging en rekenen. In deze cursus vertelt Henk van der Woude, onderwijskundig adviseur en specialist in kwaliteitszorg, hoe je dit aanpakt en leer je doelen stellen om de onderwijskwaliteit bij jou op school te verbeteren.

Onderwijskwaliteit bestaat natuurlijk uit meer dan alleen goede toetsresultaten. Daarom wordt in deze cursus gepleit voor een integrale aanpak van het verhogen van de resultaten. Om vast te stellen welke facetten tot deze aanpak behoren, wordt er ingezoomd op de kenmerken van goed presterende scholen. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor jou als schoolleider.

Aan het eind van de cursus weet je wat je moet doen om de onderwijskwaliteit op jouw school te verbeteren en wat er morgen gaat veranderen.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • heb je kennis van de inhoud van de referentieniveaus
 • heb je kennis van de schoolweging en behaalde referentieniveaus van jouw school
 • weet je hoe je einddoelen en tussendoelen kunt formuleren voor jouw school, gebaseerd op de schoolpopulatie, schoolvisie en behaalde referentieniveaus uit het verleden
 • weet je hoe je een inschatting kunt maken van de te behalen referentieniveaus in de komende jaren, o.b.v. de LVS-scores
 • heb je kennis van verschillende aspecten op het gebied van leiderschap, cultuur en het werk in de klas die leiden tot hogere leerresultaten

Auteur

 • Henk van der Woude

  Henk van der Woude is een ervaren onderwijskundig adviseur, gespecialiseerd in kwaliteitszorg. Hij adviseert en begeleidt bestuurders, directeuren en leraren bij het in kaart brengen en verbeteren van de onderwijskwaliteit. Zo begeleidt hij onder andere scholen met een kwaliteitsrisico voor het project Goed Worden Goed Blijven-Plus van de PO-Raad.

  Henk is een onderwijsmens in hart en nieren, een onderwijskundige met lesbevoegdheid. Hij is analytisch en heeft inzicht in wat er nodig is om de onderwijskwaliteit op een school op peil te brengen en te houden. Zijn aanpak is praktisch, doelgericht en flexibel.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor schoolleiders.
 • Ruim 70 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht