Kwaliteitscultuur: kwaliteit vraagt om reflectie

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor schoolleiders.
 • Ruim 70 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

In deze cursus nemen we het begrip ‘kwaliteit’ op kritische wijze onder de loep. Je leert dat kwaliteit niet iets abstracts is, maar datgeen wat je dagelijks doet. Door als professionals voortdurend de 'waarom'-vraag te stellen, keren we terug naar de uiteindelijke bedoeling van ons handelen. Als we dit handelen met elkaar bewust en planmatig doen, ontstaat een kwaliteitscultuur.

Door cyclisch te werken aan reflectie op ons persoonlijk handelen is kwaliteit niet langer iets van zaken en papieren, maar gaat het over mensen en manieren. Willem Poppe, docent van deze cursus, biedt je handvatten om dit in de praktijk te brengen.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • heb je je verdiept in het verschil tussen kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur
 • weet je hoe je een kwaliteitscultuur (verder) kunt implementeren in jouw school
 • weet je hoe je het kwaliteitsdenken kunt vormgeven met de gouden cirkel en de PDCA-cirkel
 • weet je hoe je in de personeelsgesprekken en de persoonlijke reflectie de PDCA-cirkel en de reflectiecyclus integreren
 • weet je hoe je de vijf kwaliteitsvragen kunt hanteren
 • weet je hoe je de collectieve ambitie in jouw organisatie (in gezamenlijkheid) kunt ontwikkelen
 • heb je kennis van de denkrichting van jouw organisatie
 • weet je hoe je valkuilen in de kwaliteitscultuur kunt ontdekken en oplossen

Auteur

 • Willem Poppe

  Willem Poppe is ruim 25 jaar werkzaam in het onderwijs als leraar, leidinggevende en senior adviseur, in zowel het PO, het VO als het HBO. Na de pabo volgde hij verschillende managementopleidingen en specifieke trainingen. In 2012 behaalde hij zijn mastergraad in het Public Management aan de Universiteit Antwerpen. Zijn specialismen zijn leiderschap, kwaliteitscultuur en samen opleiden en professionaliseren.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor schoolleiders.
 • Ruim 70 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht