Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte begeleiden

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor OOP.
 • Ruim 110 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig, denk aan leerlingen met dyslexie en/of dyscalculie of aan leerlingen met gedragsproblemen. Hoe maak je jouw onderwijs passend en waar moet je op letten bij de begeleiding en de ondersteuning? Voor het bieden van een goede onderwijsplek is het belangrijk om je niet op de beperkingen, maar op de kwaliteiten en de onderwijsbehoeften van deze leerlingen te focussen.

Met de invoering van de Wet Passend Onderwijs is de leerlinggebonden financiering (LGF), oftewel het rugzakje, in 2014 vervangen. Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte gaan naar een reguliere school als het kan, en gaan alleen naar het speciaal onderwijs als speciale of intensieve begeleiding nodig is. Maar wanneer kies je ervoor om een leerling te handhaven op een reguliere school of te verwijzen naar het speciaal (basis)onderwijs? Dit blijft een ingewikkeld vraagstuk waarbij verschillende factoren een rol spelen.

In deze cursus vertellen Elfriede van Straalen, Marlies Peters en Thea van de Meerakker hoe je aan de hand van de positieve psychologie jouw leerling het beste kunt begeleiden. Hierbij komen de verplichte documenten, de verschillende typen ondersteuning, het opstellen van een ontwikkelingsperspectief en de rol van de ouders aan bod. Daarnaast leer je hoe je leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte een zachte landing geeft bij de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs.

Preview

Leerdoelen

Na afloop­ van deze cursus kun je:

 • de ondersteuningsmogelijkheden voor een leerling in kaart brengen.

 • bepalen of een verwijzing naar het speciaal (basis)onderwijs nodig is.

 • gericht kijken naar de bevorderende en de belemmerende factoren in het ontwikkelingsperspectief.

 • de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs ondersteunen.

Auteur

 • Marlies Peters

  Marlies Peters heeft ervaring als leerkracht, intern begeleider, beeldcoach en als docent en ondersteuning coördinator in het vo. Daarna heeft ze gewerkt als adviesmedewerker bij een samenwerkingsverband. Momenteel is ze werkzaam als projectleider bij het Steunpunt Passend Onderwijs van de PO- en VO-Raad.

  “De rode draad in mijn werkzame leven is de aandacht voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte. Ik kijk vanuit de volgende gedachte: what’s good for one, is good for all. Wat kunnen we als professionals leren van de kinderen die iets extra’s of iets anders nodig hebben? En hoe kunnen we, dat wat zij ons leren, in de basis van ons handelen als leerkracht meenemen? Hiermee voorkomen we dat kinderen steeds meer ondersteuning nodig hebben en richten we ons meer op hoe het anders kan. Luister (en kijk) daarbij goed naar wat het kind zelf aangeeft. Zo kom je vaak tot verrassend passende oplossingsrichtingen.”

 • Thea van de Meerakker

  Thea van de Meerakker heeft de hbo-opleiding Jeugdwelzijnswerk en Maatschappelijk Werk gevolgd. Binnen de jeugdzorg heeft zij op verschillende plekken en in verschillende functies gewerkt. De laatste 10 jaar is zij zowel in de uitvoering als op beleidsniveau betrokken bij leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte bij het Samenwerkingsverband VO de Meierij.

  "Ik heb affiniteit met kinderen waarbij het allemaal niet vanzelf gaat en daardoor extra ondersteuning nodig hebben. Ik geloof dat deze kinderen veel mogelijkheden binnen het reguliere onderwijs hebben als de school, het kind, de ouders en eventuele hulpverleners goed samenwerken. Als je met elkaar out of the box denkt en de aanwezige positieve factoren gebruikt, kan de oplossing soms in iets kleins zitten. Mijn motto is: schenk aandacht aan wat wél kan.”

 • Elfriede van Straalen MA

  Elfriede van Straalen is coach, beeldbegeleider, opleider van beeldbegeleiders en trainer in het primair onderwijs. Als opleider heeft ze ruime ervaring in de Master Begeleiden bij de Hogeschool Utrecht en als coach en beeldbegeleider in het primair en voortgezet onderwijs. Elfriede is lid van het afdelingsbestuur Beeldbegeleiders van de LBBO. Daarnaast is zij werkzaam als personal coach.

  “Het sleutelwoord in mijn loopbaan is begeleiden: wat is er nodig om leerlingen, leerkrachten, ouders en collega’s te ondersteunen en/of te begeleiden?”

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor OOP.
 • Ruim 110 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht