Aan de slag met duurzaamheid

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor OOP.
 • Ruim 110 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Duurzaamheid is een actueel en uitdagend thema. Onze samenleving verandert snel en school speelt hierin een belangrijke rol. Leer in deze cursus van Ruth Pasternak en Anne Remmerswaal duurzaam te denken aan de hand van nieuwe inzichten in natuur, milieu en duurzaamheid. Duurzaam handelen staat centraal in de vele praktijkvoorbeelden, lesideeën en uitgewerkte projecten. Tenslotte ontdek je hoe duurzaam dromen beeldvorming en creativiteit aanwakkert. Na afloop van deze cursus kun je aan de slag in je klas met een werelddoel of een duurzaamheidsthema. Creëer betrokkenheid bij jouw leerlingen, kijk naar jullie eigen gedrag, maak samen bewuste keuzes en kom in actie.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • duurzaamheidsthema’s herkennen en verbinden aan je lessen.
 • betrokkenheid creëren bij leerlingen op het gebied van duurzaamheid.
 • met leerlingen in gesprek gaan over duurzame keuzes en de achterliggende waarden.

Auteur

 • Anne Remmerswaal MSc

  Anne Remmerswaal is specialist onderwijs en ontwikkeling bij SME. Hier zet zij zich in voor de kwaliteit van onderwijs op het gebied van duurzaamheid. Ze werkt onder andere aan Eco-Schools, een programma waarbij leerlingen de school van binnenuit verduurzamen. Dit doet zij als ontwikkelaar van producten en trainingen voor het onderwijs. Hierbij maakt Anne gebruik van haar achtergrond als onderzoeker.

  Eerder werkte Anne als specialist op het gebied van natuur- en milieueducatie en leren voor duurzame ontwikkeling bij Wageningen Universiteit. Ze schreef onder andere het rapport ‘Plastic soep op de stoep: Hoe kan lesmateriaal over zwerfafval bijdragen aan waardenontwikkeling en gedragsverandering?’

 • Ruth Pasternak MEd, MA

  Ruth Pasternak werkt als projectleider onderwijs bij SME. Ze ontwikkelt nieuwe projecten over duurzaamheid voor basis- en voortgezet onderwijs. Ook ontwikkelt ze bestaande programma’s door en zet deze in in het onderwijs, zoals Eco-schools. Hiermee wil zij duurzaamheid een vaste plek in het onderwijs geven. 

  Door haar ervaring als docent Nederlands is de onderwijspraktijk nog erg dichtbij en kent ik de dagelijkse worsteling van ‘te weinig tijd’, ‘te veel te doen’. Haar doel is om mensen binnen de school te ondersteunen, inspireren en coachen, zodat zij vol plezier duurzaamheid tot een ‘levend onderwerp’ in de school kunnen maken.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor OOP.
 • Ruim 110 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht