Faalangst bij leerlingen herkennen en hulp bieden

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor OOP.
 • Ruim 110 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Scholen zijn ingebed in een maatschappij die, over de decennia heen, gekenmerkt wordt door een steeds grotere nadruk op geleverde prestaties. Er wordt veel waarde gehecht aan diploma’s en het niveau ervan. School en presteren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Op school worden leerlingen uitgedaagd, met name in hun cognitieve vaardigheden, maar ook in hun motorische en sociale vaardigheden. Veel leerlingen hebben angst om te falen op een van deze gebieden. In deze cursus wordt gekeken naar de ontwikkeling van angst bij kinderen en wanneer deze angst gezond is of overgaat in ongezonde angst. Er wordt specifiek ingegaan op faalangst en de theoretische modellen daarachter. In de cursus worden praktische handvatten aangeboden om faalangst bij leerlingen vast te stellen en faalangstige leerlingen in de klas te helpen.

De cursus gaat niet in op faalangst bij kleuters. Over kleuters met faalangst is namelijk weinig te vinden dat goed theoretisch onderbouwd of goed onderzocht is.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • inschatten of een leerling faalangst heeft en leerlingen met overmatige faalangst herkennen
 • in de klas actief aandacht besteden aan het voorkomen van faalangst
 • een faalangstige leerling in de klas helpen en hem handvatten bieden om met zijn faalangst om te gaan
 • leerlingen doorverwijzen voor intensievere hulp bij faalangst buiten de school

Auteur

 • dr. Ellin Simon

  Dr. Ellin Simon heeft ontwikkelingspsychologie gestudeerd in Groningen en cognitieve neurowetenschappen in Utrecht. Ze promoveerde op een project over angstpreventie bij kinderen aan de Universiteit van Maastricht. Momenteel werkt ze als Universitair Docent Klinische Psychologie van de faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen aan de Open Universiteit. Zij richt zich in onderwijs en onderzoek op psychopathologie bij kinderen en adolescenten. Ze focust zich hierbij sterk op het vroegtijdig ingrijpen bij angstproblematiek bij kinderen en adolescenten. Ze heeft recentelijk een subsidie verworven voor het ontwikkelen en onderzoeken van een online trainingsprogramma voor kinderen met angstproblemen.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor OOP.
 • Ruim 110 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Reviewer

 • drs. Anouk Geelen

  Anouk Geelen is afgestudeerd taalwetenschapper en werkt sinds 2008 in het basisonderwijs.  Ze heeft de Master Educational Needs afgerond en is als leerkracht en intern begeleider werkzaam op basisschool de Windroos in Wijk bij Duurstede. Naast haar werk als leerkracht heeft zij meegeschreven aan de rekenmethode Getal en Ruimte junior.