LOB in het mbo: reflectie en gespreksvoering

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor docenten.
 • Ruim 80 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) is een essentieel onderdeel van het curriculum in het mbo, waarbij reflecteren op ervaringen en het voeren van loopbaangesprekken een grote rol spelen. Het is belangrijk omdat studenten op het mbo de stap aan het maken zijn richting een loopbaan en beroep. Zij worden daarbij geconfronteerd met een wereld in verandering. Veranderingen die telkens keuzemomenten opleveren. Op die momenten moeten zij voorbereid worden (en zijn). Zij worden geacht zich een leven lang te ontwikkelen en verstandige, weloverwogen loopbaankeuzes te kunnen maken. Om hierin te groeien hebben zij goede begeleiding nodig waarbij ze ontdekken wat hun drijfveren zijn en hoe zij persoonlijk kunnen ontwikkelen en groeien.

Loopbaangesprekken, gericht op reflectie zijn een stevig middel om dit te bereiken in het mbo. Maar hoe voer je deze gesprekken effectief? En hoe verwerk je reflectie op een goede manier in je programma? In deze cursus leer je wat er bij loopbaanbegeleiding van jou (en je studenten) wordt verwacht en hoe je waardevolle loopbaanreflectiegesprekken met studenten kunt voeren. De methodes en activiteiten die in deze cursus worden behandeld kun je uitvoeren in elk jaar en met elke doelgroep van het mbo en toepassen in je eigen praktijk. Deze cursus is geschikt voor iedereen die binnen het roc ingezet wordt bij het voeren van loopbaangesprekken en hier nog niet veel ervaring mee heeft.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • diepgaande loopbaanreflectiegesprekken met studenten voeren, waarin de ontwikkeling van loopbaancompetenties wordt geactiveerd en waarin je bewust je eigen competenties als gesprekspartner in kan zetten
 • de basisprincipes van reflectie toepassen in gesprekken met studenten
 • de juiste vraagstelling en houding hanteren in (loopbaanreflectie)gesprekken
 • verschillende reflectievormen hanteren voor LOB, zowel in individuele gesprekken als in groepsverband
 • LOB gestructureerd bij de begeleiding van je studenten toepassen
 • verschillende materialen en databanken voor LOB vinden en toepassen

Auteur

 • Els van Osch

  Els van Osch is een onderwijsmens in hart en nieren. Ze is begonnen als docent in het v(mb)o, en heeft allerlei functies en taken in onderwijssettings (van vo tot ho) gehad. Van decaan tot lerarenopleider, van innovator tot schooldirecteur.  Voor haar gaat onderwijs vooral om contact en relatie, het samen met anderen doen, samen leren, reflecteren en ontwikkelen. Het aanwakkeren van nieuwsgierigheid en motivatie is dé taak van de docent. Vertrouwen hebben in de autonomie van de student/leerling en vertrouwen dat de wil om te leren er van nature is. Door de leerling de ruimte te geven eigenaar te worden van zijn eigen ontwikkeling en dat proces te begeleiden, geef je hem of haar de kans zichzelf te ontdekken en zijn eigen weg te bewandelen. Door het met elkaar te doen en vanuit het waarom te vertrekken, wordt alle onderwijs zinvol.

 • Anna de Rijk

  Anna de Rijk komt oorspronkelijk uit het jeugdwerk, maar is al snel betrokken geraakt bij het onderwijs. Ze heeft in projecten van de VO-raad meegewerkt aan onderwijsinnovaties, stimulering van loopbaanoriëntatie in VO en MBO en ontwikkeling van leiderschap. Ze heeft veel scholen, schoolleiders en docenten geïnspireerd met creatieve ideeën en werkvormen voor LOB. Haar geloof is dat het de belangrijkste taak van onderwijs is om leerlingen alle kansen te bieden zichzelf te worden. Om te ontdekken, uit te vinden en fouten te kunnen maken. Onderwijs is voor haar werken aan de ontwikkeling van de hele mens, zorgen dat een kind/jongere zich kan ontplooien en ontwikkelen zodat de leerling zelf zijn toekomst vorm kan geven doordat hij weet wie hij is en wat hem drijft.

 • Leo Mouws

  Leo Mouws is na zijn studie geschiedenis begonnen in het onderwijs: niet als docent geschiedenis, maar als docent economische vakken. Eerst in het voortgezet onderwijs en ondertussen al meer dan 30 jaar in het mbo. Naast economische, commerciële en logistieke vakken geeft hij ook lessen burgerschap. Verder doet hij nog steeds ervaring op als projectleider, decaan en loopbaancoach in het mbo. Het voeren van gesprekken met studenten en collega’s over hun opgedane ervaringen en ze daarna vervolgstappen zien zetten vormt voor hem een bron van inspiratie. Leren kiezen, experimenteren en leren hebben daarin een belangrijke plek. Ook vind hij het belangrijk om op zoek te gaan naar de verbinding tussen loopbaanleren en burgerschap. Hij wil er voor gaan om professionele, persoonlijke en talentontwikkeling in het huidige onderwijs samen te laten optrekken.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor docenten.
 • Ruim 80 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht