Kindermishandeling: betekenisvol zijn voor studenten

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor docenten.
 • Ruim 80 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Helaas zijn de cijfers rondom kindermishandeling schrikbarend. Gemiddeld zitten er in elke klas met jongvolwassenen bijna twee studenten die te maken hebben (gehad) met een onveilige thuissituatie. Als docent krijg je hier dus vroeg of laat mee te maken. Maar hoe herken je signalen van kindermishandeling? En als je een vermoeden hebt, hoe ga je hier dan mee om? In deze cursus leer je de signalen van kindermishandeling te herkennen en krijg je handvatten om bij vermoedens van kindermishandeling juist te handelen en betekenisvol te zijn voor jouw studenten.  

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • kun je signalen van en risico- en beschermende factoren voor kindermishandeling herkennen
 • kun je bij (vermoedens van) kindermishandeling handelen zoals dat volgens de meldcode van jou verwacht wordt
 • heb je handvatten om in gesprek te gaan met studenten en betrokkenen over onveiligheid
 • weet je dat jij een belangrijke schakel kunt zijn in het voorkomen en stoppen van kindermishandeling

In deze cursus werk je aan de volgende bekwaamheden:

 • Pedagogisch: alert zijn op signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling en vervolgens handelen volgens de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling en betekenisvol kunnen zijn voor studenten

Auteur

 • dr. Susan Ketner

  Dr. Susan Ketner (1976) is lector bij het lectoraat Integrale Aanpak Kindermishandeling (Hanzehogeschool Groningen). Met praktijkgericht onderzoek draagt dit lectoraat bij aan een effectieve aanpak van kindermishandeling. Als lector legt Susan de verbinding tussen onderzoek, praktijk en onderwijs. Ze is (gast)docent bij verschillende opleidingen, onder andere Social Work, Pabo en Verpleegkunde en opdrachtgever van diverse afstudeerders.

  Susan is ook bestuurslid van Stichting Praat, een stichting die het zwijgen over kindermishandeling doorbreekt. Veel mensen zijn geneigd om zich afzijdig te houden als ze iets vermoeden. Als je hier in een vroeg stadium met jouw collega’s of team over praat kan je kindermishandeling eerder herkennen en erkennen, en een bijdrage leveren aan het tegengaan ervan.

  Een integrale aanpak om kindermishandeling te voorkomen en te stoppen vraagt volgens Susan om een duurzame, oprechte samenwerking tussen gezinnen en professionals vanuit verschillende disciplines.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor docenten.
 • Ruim 80 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht