Les is meer

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor docenten.
 • Ruim 80 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Welkom bij de cursus Les is meer, waarin Peter en Ruben Teitler (vader en zoon, en auteurs van het boek Les is meer) jou handvatten bieden om het gedrag van studenten op een positieve manier te beïnvloeden. Als docent kom je regelmatig in aanraking met studenten die ongewenst gedrag vertonen. Er zijn veel manieren om hiermee om te gaan. Aan de hand van herkenbare voorbeelden laten Peter en Ruben je zien hoe je op een subtiele en constructieve manier een plezierige lessfeer kunt bevorderen. Met behulp van de vele praktische tips die in deze cursus worden gegeven ben jij straks in staat de regie (terug) te pakken over wat er in jouw klas gebeurt.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • ken je enkele elementaire onderdelen van het beïnvloeden van gedrag van studenten en kun je deze toepassen in de praktijk
 • kun je reflecteren op je eigen (neiging tot bepaald) gedrag en respons op studenten tijdens de les
 • heb je handvatten om gedrag van studenten positief te beïnvloeden in de volgende situaties:
  • klassikale uitleg
  • zelfstandig werken
  • toets(bespreking)
  • conflictsituaties

In deze cursus werk je aan de volgende bekwaamheden:

 • Pedagogisch: je reflecteert op je eigen handelen met betrekking tot het beïnvloeden van (ongewenst) gedrag van studenten in de klas. Ook ben je in staat om met behulp van de in deze cursus aangereikte handvatten gewenst gedrag van studenten te bevorderen, en op die manier een plezierige lessfeer te creëren.

Auteur

 • drs. Peter Teitler

  drs. Peter Teitler heeft onderwijservaring aan universiteit, hogeschool,
  voortgezet-, basis- en middelbaar beroepsonderwijs.
  Hij is historisch geograaf, onderwijskundige en pedagoog. In het
  voortgezet onderwijs was hij counselor en is hij 40 jaar leraar
  aardrijkskunde en geschiedenis geweest. Momenteel begeleidt hij scholen bij het
  creëren van een plezierig leer- en leefklimaat. Hij is auteur van Leren
  in Veiligheid, Lessen in orde voor het VO, het PO en het MBO (75.000 ex)
  en van Les is meer. Hij is als gedragsspecialist verbonden geweest aan
  het Seminarium voor Orthopedagogiek in Utrecht en geeft colleges aan tal
  van universiteiten en hogescholen.

 • Ruben Teitler

  Ruben Teitler studeerde zowel Psychologie als Engelse Taal en Cultuur. Na het behalen van zijn onderwijsbevoegdheid werd hij, net als zijn vader, docent in het voortgezet onderwijs - waarna de twee Teitlers elkaar opzochten voor het overdragen van kennis en praktijkervaring. Vader en zoon werkten eerder samen aan de boeken 'Les is Meer' en 'Lessen in Orde op het MBO'.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor docenten.
 • Ruim 80 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht