Schrijftaken ontwerpen: betekenisvol en motiverend

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor docenten.
 • Ruim 80 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

In deze cursus leer je aan de hand van een stappenplan een betekenisvolle en motiverende schrijfopdracht te ontwerpen. Een betekenisvolle en motiverende schrijfopdracht kan bijdragen aan de ontwikkeling van schrijfvaardigheid van studenten en/of aan de ontwikkeling van vakkennis. De cursus is opgebouwd uit een vijftal hoofdstukken. Aan het einde van elk hoofdstuk vind je een deel van het stappenplan. Deze stappen vormen het uitgangspunt van het opstellen van een schrijfopdracht. Met elk hoofdstuk kun je je schrijfopdracht dus verder ontwerpen. 

Deze cursus is bedoeld voor zowel docenten Nederlands als docenten van andere vakken die (willen) werken met schrijfopdrachten in hun onderwijspraktijk. Deze cursus is uitstekend te combineren met de cursus Feedback op leerlingteksten: effectief en ontwikkelingsgericht.

Preview

Leerdoelen

Na deze cursus kun je:

 • de kenmerken van betekenisvolle en motiverende schrijfopdrachten benoemen;
 • schrijfopdrachten ontwerpen die bijdragen aan het gewenste leereffect bij de student en aan efficiëntie voor student en docent;
 • schrijfinstructies formuleren die de student stimuleren en ondersteunen bij het uitvoeren van de opdracht(en) en bij het zelf reguleren van hun schrijfaanpak en leerproces.

Auteur

 • Noortje Hemmen MA

  Noortje Hemmen heeft de bachelor Nederlandse Taal en Cultuur en de Research Master Linguistics afgerond. Daarna heeft ze gewerkt als docent Taalbeheersing bij de Rijksuniversiteit Groningen, waar ze onderwijs verzorgde bij de opleidingen Nederlandse Taal & Cultuur en Communicatie- & Informatiewetenschappen. Nu werkt ze als lerarenopleider in de Eerstegraads Master Lerarenopleiding Nederlands bij NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Ook werkt ze sinds 2017 als zelfstandig schrijfvaardigheidstrainer en -coach vanuit Noordertaal. 

 • dr. Jacqueline van Kruiningen

  Jacqueline van Kruiningen werkte 28 jaar als universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar ze onderwijs verzorgde bij de opleidingen Nederlandse Taal & Cultuur en Communicatie- & Informatiewetenschappen. Ze verrichtte onderzoek op het terrein van schriftelijke communicatie en schrijfdidactiek. Per september 2018 werkt ze als teamleider bij de tweedegraads lerarenopleidingen Nederlands en Fries aan de NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Daarnaast werkt ze als zelfstandig trainer en onderwijsadviseur vanuit haar bureau Van Kruiningen Tekst&Training. 

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor docenten.
 • Ruim 80 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht