Eigenaarschap stimuleren

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor docenten.
 • Ruim 80 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Onze maatschappij verandert – mede door technologische ontwikkelingen – in een razend tempo. Dit doet een beroep op het aanpassingsvermogen, creativiteit en flexibiliteit van de docent. Daarin is het belangrijk om het verantwoordelijkheidsgevoel van de studenten te vergroten. In deze cursus leer je hoe je het eigenaarschap van studenten stimuleert.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • voorbeelden van factoren geven die invloed hebben op de zelfsturing van studenten
 • modeling, coaching en scaffolding toepassen binnen je contact met leerlingen
 • de praktijkbegeleiders van je studenten tips geven om het eigenaarschap van de studenten te vergroten tijdens hun stage

 

In deze cursus werk je aan de volgende bekwaamheden:

 • Vakdidactisch: je leert drie didactische begeleidingsvormen toe te passen ter ondersteuning van studenten bij hun sturingsactiviteiten
 • Pedagogisch: je leert een band met de student op te bouwen die het zelfsturende vermogen kan vergroten

Auteur

 • Pepijn Dousi MSc

  Pepijn Dousi is onderwijskundige en medeoprichter van Motivatiemeesters. 
  Hij is expert op het gebied van motivatie en begeleidt (school)organisaties in het creëren én behouden van een motiverend leer- en werkklimaat. Eerder werkte hij als leerkracht, schoolleider, trainer en adviseur. 

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor docenten.
 • Ruim 80 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht