Directe instructie

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor docenten.
 • Ruim 80 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

De term ‘directe instructie’ is een containerbegrip – een verzameling van algemeen effectieve didactische handelingen – en niet te verwarren met enkel instructie.

Directe instructie is met name bedoeld om (voor de leerlingen nieuwe) basiskennis en -vaardigheden te onderwijzen en kan zowel op individueel als klassikaal niveau worden toegepast. Alhoewel de vier categorieën voor veel leraren natuurlijk bekend zullen aandoen, bestaan er in de praktijk grote verschillen in de manier waarop leraren hier invulling aan geven.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • directe instuctie op een passende wijze toepassen in je lessen
 • de studenten op een interactievere manier onderwijzen
 • effectief de leerstof inzetten zodat studenten het uiteindelijk beter kunnen begrijpen

 

In deze cursus werk je aan de volgende bekwaamheid:

 • Vakdidactisch: je leert middels directe instructie lessen te geven die interactief van karakter zijn

Auteur

 • Erik Meester

  Erik Meester is docent en onderwijsontwikkelaar bij de bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs (PWPO) en de masteropleiding Curriculumontwikkeling voor Primair Onderwijs (CoPO) aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij publiceert regelmatig over onderwijsactualiteiten in vakbladen en kranten, is een veelgevraagd spreker op onderwijscongressen en schreef het onderwijsboek Wetenswaardig. Curriculumontwikkeling voor primair onderwijs (Uitgeverij Pica).

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor docenten.
 • Ruim 80 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht