AVG en privacy: wat betekent het voor jou?

Informatie

Als het gaat om privacy en om de AVG, dan is bewustwording de eerste stap! Wat verzamel jij eigenlijk van studenten? Waarvoor gebruik je die gegevens? In deze cursus leer je wat privacygevoelige informatie is en hoe je daarmee om moet gaan. Aan bod komen de grondslagen van de AVG, de Autoriteit Persoonsgegevens en wat te doen bij een datalek. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de bewaartermijnen van verschillende studentgegevens en krijg je tips aangereikt om privacygevoelige gegevens (van zowel je studenten als jezelf) te beveiligen. 

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

  • aan de hand van de grondslagen van de AVG uitleggen wat de AVG is
  • bepalen wanneer je privacygevoelige gegevens wel en niet mag opslaan en hoe je hiermee omgaat
  • bepalen welke persoonsgegevens je mag opslaan en voor hoe lang
  • omgaan met foto’s en andere persoonsgegevens op (sociale) media
  • de kans op een datalek technisch verkleinen

Auteur

  • Jochen den Ouden

    Jochen den Ouden is docent Ethical hacking aan de Stenden Hogeschool te Emmen. Daarnaast is hij oprichter van Veteris IT Services, een organisatie gespecialiseerd in IT Security en Cybercrime. Jochen den Ouden kijkt naar hoe bewust een organisatie omgaat met haar IT en waar eventuele kwetsbaarheden zijn. Want IT is zo veilig als haar zwakste schakel.