Pesten op het werk

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor docenten.
 • Ruim 80 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Misschien zie je af en toe pestgedrag op jouw school onder studenten. Het is belangrijk om dit aan te pakken. Maar niet alleen onder jouw studenten kan er gepest worden: ook op het werk is pesten een veelvoorkomend probleem onder collega’s. In deze cursus wordt ingegaan op pesten op het werk. Wat is het verschil tussen plagen en pesten? Welke rollen zijn er binnen een pestsituatie? En wat doet pesten met iemand? Aan de hand van rollenspellen leer je hoe je pesten kunt herkennen en wordt er besproken wat jij kunt doen om het pesten te verminderen of te stoppen.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • het onderscheid tussen plagen en pesten herkennen
 • onderscheiden welke partijen betrokken zijn bij pestsituaties op het werk
 • omschrijven wat de gevolgen van pesten zijn voor alle betrokkenen
 • met handvatten aan de slag om pesten op werk te herkennen
 • concreet beschrijven wat de rol van het management is bij pesten op het werk, handelen als een collega gepest wordt en actie ondernemen als je zelf wordt gepest

Auteur

 • Patricia Bolwerk

  Patricia Bolwerk is oprichtster en directeur van Stichting Stop Pesten Nu! Sinds 2010 zet Patricia Bolwerk zich in om pesten te stoppen door mensen bewust te maken van pesten en de gevolgen daarvan. Stiching Stop Pesten Nu! richt zich vooral op bewustwording en preventie, en staat inmiddels landelijk succesvol op de kaart. Patricia Bolwerk verzorgt voorlichtingen, trainingen, workshops, gastlessen en adviezen op maat voor onder andere scholen en bedrijven.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor docenten.
 • Ruim 80 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht