Onze docenten

 • Riku Alkio
 • Patricia Bolwerk
 • Anna de Rijk
 • Jochen den Ouden
 • Pepijn Dousi MSc
 • Eeuwe Feenstra
 • Arda Gerkens
 • Iris Groot
 • prof. dr. Paul A. Kirschner dr.h.c.
 • Jean-Paul Kokkeler
 • Angela Kouwenhoven
 • prof. dr. Walter Matthys
 • Leo Mouws
 • Noortje Pessers-Engels
 • Sander Reijn
 • drs. Wilfred Rubens
  ICT, Blended Learning
 • drs. Peter Teitler
 • drs. Esther ten Brink
 • drs. Klaas Jan Terpstra
 • prof. dr. Stefan van der Stigchel
 • Ria van Dinteren MA
 • drs. Marieke van Eldert
 • drs. Peter van Loon
 • Els van Osch
 • drs. Lies Wenselaar
 • Marien Zonnenberg

Adviesraad 

 • Aarnoud van Nieuwenhuijze
  Aarnoud van Nieuwenhuijze
  Onderwijskundige en medeoprichter van Motivatiemeesters. Motivatiemeesters is expert op het gebied van motivatie en begeleidt (school)organisaties in het creëren én behouden van een motiverend leer- en werkklimaat.
 • Marleen van de Wiel
  Marleen van de Wiel
  Adviseur en projectleider van 'Mbo advies'. Haar expertise ligt bij examinering, kwaliteitsborging en loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Ze is in het verleden ook werkzaam geweest als projectleider examinering bij de MBO Raad.

Reviewers

 • Suzanne Lustenhouwer
 • dr. Cathelijne Tesink
 • Anna van Sas MA

Inhoudsdeskundigen

De cursussen worden, in samenwerking met de redactie van E-WISE, geschreven door ter zake kundige auteurs. Zij zijn gespecialiseerd in het onderwerp waarin de nascholing plaatsvindt. De auteurs die cursussen voor E-WISE ontwikkelen, bezitten actuele en relevante kennis van het betreffende vakgebied.

Redactie

 • Gellof
  Gellof Blom, MA
  Content- en productmanager
 • tim.jpg
  Tim van Leeuwen
  Contentmanager

Uitgever

E-WISE Nederland bv
Janssoniuslaan 40
3528 AJ Utrecht

Telefoon: 030-26 44 100
Website: www.e-wise.nl 
E-mail: redacteuren@e-wise.nl

Copyright

Niets uit E-WISE® mag op enigerlei wijze worden overgenomen zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de uitgever.

Rechten

Bij de samenstelling van deze uitgave(n) hebben de makers getracht alle rechthebbenden te achterhalen. Diegenen die desondanks menen rechten te kunnen doen gelden, wordt verzocht contact met ons op te nemen.