Onze docenten

 • Riku Alkio
 • drs. Esther Bergsma
 • Patricia Bolwerk
 • Anna de Rijk
 • Jochen den Ouden
 • Pepijn Dousi MSc
 • Eeuwe Feenstra
 • Arda Gerkens
 • Iris Groot
 • drs. Karen Heij
  Toetsexpert
 • Wim Jellema
 • prof. dr. Paul A. Kirschner dr.h.c.
 • Berber Klein
 • Natasja Kok MA
  Lerarenopleider, lectoraat
 • Jean-Paul Kokkeler
 • Angela Kouwenhoven
 • prof. dr. Walter Matthys
 • Erik Meester
 • Leo Mouws
 • Noortje Pessers-Engels
 • Sander Reijn
 • drs. Wilfred Rubens
  ICT, Blended Learning
 • drs. Peter Teitler
 • drs. Esther ten Brink
 • drs. Klaas Jan Terpstra
 • Sander van Acht
 • prof. dr. Stefan van der Stigchel
 • Geke van Dijk MA
  rainer differentiëren en formatief toetsen, examentrainingen. Vakbekwame onderwijsontwikkelaar en toetsconstructeur.
 • Ria van Dinteren MA
 • drs. Marieke van Eldert
 • drs. Peter van Loon
 • Els van Osch
 • drs. Lies Wenselaar
 • Marien Zonnenberg

Adviesraad 

 • josee-bours.jpg
  Drs. Josée Bours
  Josée is directeur van de Academie voor Teaching & Learning (ATL), een stafdienst van het Koning Willem I College in ’s-Hertogenbosch. De dienst is ondersteunend op het gebied van professionele ontwikkeling van medewerkers, innovatie, onderzoek en in- en externe kennisdeling. Daarnaast participeert zij in landelijk netwerken, zoals de kenniskring innovatiemanagers in het MBO.
 • cees-brouwer.jpg
  Cees Brouwer
  Zelfstandig adviseur, toezichthouder en actief in projecten m.b.t. e-learning, Leven Lang Ontwikkelen en open innovatie. Kerngroeplid van MBO2030, publieke bestuurlijke ervaring bij zowel universiteit als mbo, private management ervaring in telcommunicatie, docent in hbo en examinator voor programma- en projectmanagement.
 • Marleen van de Wiel
  Marleen van de Wiel
  Adviseur en projectleider van 'Mbo advies'. Haar expertise ligt bij examinering, kwaliteitsborging en loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Ze is in het verleden ook werkzaam geweest als projectleider examinering bij de MBO Raad.
 • silvia_pors2.jpg
  Sylvia Pors
  Zij is momenteel HRM-directeur bij STC group (VO, MBO en HBO instelling) en toezichthouder in het onderwijs en bancaire sector. Daarnaast zit zij in HR adviesraad van VNO NCW, Rotterdam. Zij heeft veel ervaring in private en publieke domein op het gebied van organisatie- en talentontwikkeling.

Reviewers

 • Suzanne Lustenhouwer
 • dr. Cathelijne Tesink
 • Anna van Sas MA

Inhoudsdeskundigen

De cursussen worden, in samenwerking met de redactie van E-WISE, geschreven door ter zake kundige auteurs. Zij zijn gespecialiseerd in het onderwerp waarin de nascholing plaatsvindt. De auteurs die cursussen voor E-WISE ontwikkelen, bezitten actuele en relevante kennis van het betreffende vakgebied.

Redactie

 • Gellof
  Gellof Blom, MA
  Content- en productmanager
 • tim.jpg
  Tim van Leeuwen
  Contentmanager

Uitgever

E-WISE Nederland bv
Janssoniuslaan 40
3528 AJ Utrecht

Telefoon: 030-26 44 100
Website: www.e-wise.nl 
E-mail: redacteuren@e-wise.nl

Copyright

Niets uit E-WISE® mag op enigerlei wijze worden overgenomen zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de uitgever.

Rechten

Bij de samenstelling van deze uitgave(n) hebben de makers getracht alle rechthebbenden te achterhalen. Diegenen die desondanks menen rechten te kunnen doen gelden, wordt verzocht contact met ons op te nemen.