Online nascholing voor leraren
 

Formatief werken

Informatie: 

Formatief werken is een cyclisch proces dat doelgericht is in plaats van toetsgericht. Docent en leerling gaan met elkaar in gesprek en geven samen het leren vorm. Formatief werken is verweven in de dagelijkse lespraktijk. Het is een manier van werken waarbij leerlingen naar leerdoelen toewerken. Onderweg meten leerlingen en docent steeds waar de leerling staat. Wat gaat al goed en wat (nog) niet? Veel docenten zijn (on)bewust bekwaam, maar willen een verdiepingsslag maken. In deze cursus is ruimte voor theoretische verdieping én voor praktische handvatten.

Leerdoelen: 

Na afloop­ van deze cursus:

  • heb je kennisgemaakt met theorieën achter formatief werken
  • heb je geoefend met de cyclus van formatief werken
  • kun je leerdoelen en succescriteria formuleren
  • kun je methodieken toepassen om leerlingreacties te ontlokken
  • kun je leerlingreacties analyseren
  • kun je effectief feedback geven
  • kun je je lessen aanpassen op basis van verzamelde data
  • heb je handvatten om formatief werken in te zetten in de klas
Docent: 

Saskia Heuckelbach MA

Saskia Heuckelbach is zelfstandig onderwijsadviseur en teamcoach. Zij zet haar kennis, kunde en ervaring in om scholen te ondersteunen bij het vormen, invullen en borgen van hun onderwijskundige visie. Dat doet zij middels advisering, (team)coaching en trainingen. Ruim tien jaar geleden startte Saskia als zij-instromer in het voortgezet onderwijs. Zij heeft daar gewerkt als docent Nederlands, projectleider gepersonaliseerd leren en als afdelingsleider van de afdelingen gepersonaliseerd leren en de brugklassen. Als pioniers op het gebied van gepersonaliseerd leren, heeft Saskia veel ervaring in en kennis van zaken als leerdoelgericht werken, formatief werken en coachen in het onderwijs.