Online nascholing voor leraren
 

Kindermishandeling: signaleren en handelen

Informatie: 

Kindermishandeling is een moeilijk en gevoelig onderwerp. Het aanpakken van kindermishandeling begint bij het signaleren en bespreken van de signalen. Dit is echter geen eenvoudige opdracht. In deze cursus wordt er daarom aandacht besteed aan risicofactoren en -signalen, het bespreken van vermoedens van kindermishandeling met zowel de leerling als de ouders of verzorgers, en hoe te handelen door middel van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Deze cursus is geactualiseerd in januari 2019. Deze cursus behandelt dan ook de vernieuwde Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld.

Preview video: 

Leerdoelen: 

Na afloop van deze cursus kun je:

  • uitleggen wat wordt verstaan onder kindermishandeling
  • kindermishandeling en huiselijk geweld signaleren
  • de stappen van de interne meldcode en de afspraken op school volgen
  • de rollen van jou als docent, de zorgcoördinator en Veilig Thuis duiden
  • in gesprek gaan met leerlingen en hun ouders over vermoedens van kindermishandeling
  • technieken gebruiken om te praten met leerlingen over vermoedens van kindermishandeling
  • technieken gebruiken om te praten met ouders over vermoedens van kindermishandeling
Docent: 

Esther Schmidt

Esther is werkzaam als jeugdhulpverlener gespecialiseerd in kindermishandeling en huiselijk geweld en als professional bij Veilig Thuis. Om meer tools en kundigheid te verwerven, is zij Integratieve Kindertherapie gaan studeren aan de Academie voor Psychotherapie. Ze heeft daarmee haar kennis van de gezonde ontwikkeling, ontwikkelingsstoornissen en gesprekstechnieken met kinderen vergroot. Daarnaast is  Esther getraind in ‘motivational interviewing’ en het werken met ’Signs of Safety’ en past zij elementen toe binnen het werkveld en trainingen.