Online nascholing voor leraren
 

Lesgeven over seksuele diversiteit

Informatie: 

Aandacht voor seksuele diversiteit is in het voortgezet onderwijs verplicht. Maar het onderwerp wordt nog niet altijd uitgebreid behandeld in de docentenopleidingen en de aandacht ervoor in reguliere schoolboeken is ook mager te noemen. Dit komt deels doordat seksuele diversiteit en vooral homoseksualiteit door een aantal bevolkingsgroepen nog als controversieel en door een kleine minderheid zelfs als immoreel wordt gezien. Zonder voorbereiding vinden docenten het soms lastig om dit thema bespreekbaar te maken in de klas. In de cursus wordt ingegaan op welke soort reacties je van leerlingen kunt krijgen op het gebied van seksuele diversiteit, waar die reacties vandaan komen en wat je ermee kunt doen in de klas.

1 augustus 2020
Preview video: 

Leerdoelen: 

Na afloop van deze cursus kun je:

  • omschrijven wat er bedoeld wordt met LHBTI
  • inschatten wat jongeren over seksuele diversiteit denken
  • omschrijven hoe uitsluiting op school ontstaan
  • omgaan met emotionele reacties van leerlingen
  • omgaan met vooroordelen bij leerlingen
  • een les opzetten rondom het thema LHBTI
  • concrete acties nemen om het wederzijds respect te bevorderen
Auteur: 

Peter Dankmeijer

Peter Dankmeijer (1957) is opgeleid als docent, maar werkt momenteel als senior adviseur over seksuele diversiteit in het onderwijs. Hij is directeur van EduDivers, het kenniscentrum onderwijs en seksuele diversiteit. EduDivers ontwikkelt materiaal en pilotprojecten, adviseert overheden, scholen en belangenorganisaties en traint docenten en voorlichters (www.edudivers.nl). Daarnaast is hij directeur van het internationale netwerk van voorlichters en trainers over seksuele diversiteit, de Global Alliance for LGBT Education.