Online nascholing voor leraren
×

Waarschuwingsbericht

De cursus loopt op 20 juni 2019 af.
 

Samenwerking tussen school, leerling en ouders

Informatie: 

Bij het bieden van goed onderwijs is samenwerking tussen ouders en docenten van groot belang. Alleen bij een goede communicatie, bij duidelijke afspraken en een goede onderlinge afstemming versterken het geboden passende onderwijs en de opvoeding door de ouders elkaar. In deze cursus leer je waarom de betrokkenheid van ouders belangrijk is als factor voor studiesucces, en je leert hoe je daar als docent een rol in kunt spelen. Daarbij wordt met name de positie van de mentor in ogenschouw genomen.

20 juni 2019
Preview video: 

Leerdoelen: 

Na afloop van deze cursus kun je:

  • aangeven waarom de betrokkenheid van ouders belangrijk is als factor voor studiesucces
  • duiden waarom de mentor de spil is in de relaties met leerling, ouders, vakdocenten en de school
  • verworven inzicht toepassen in kennismakings- en voortgangsgesprekken met ouders en leerlingen
  • kennis over de betrokkenheid van ouders inzetten bij loopbaanoriëntatie- en begeleiding en inzetten om effectief met ouders samen te werken
Auteur: 

Peter Hulsen MPA

Peter Hulsen is directeur van Ouders & Onderwijs, het platform voor alle ouders met schoolgaande kinderen. Ouders & Onderwijs biedt informatie aan ouders over onderwijs en de school van hun kind. Ouders & Onderwijs is ook de gesprekspartner voor de overheid en de onderwijssector.

Peter is lid van de coördinatiegroep voor de herziening van het curriculum in het primair en voortgezet onderwijs (voorheen Onderwijs2032). Hij was recent ook lid van de ’taskforce’ die op verzoek van het kabinet voorstellen heeft geformuleerd rond de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. Peter Hulsen is bestuurskundige.

drs. Annette Diender

Annette Diender werkt als zelfstandig adviseur samen met scholen, schoolbesturen en gemeenten aan het verbeteren van het contact tussen school en ouders. Zij is co-auteur, samen met Mariëtte Lusse, van het handboek 'Samen werken aan schoolsucces. School en ouders in het vo en mbo' (2014). Naast ouderbetrokkenheid houdt zij zich bezig met loopbaanoriëntatie en geeft zij trainingen in gesprekstechniek.