Online nascholing voor leraren
 

Activerende didactiek in de mens en maatschappijvakken

Informatie: 

Deze cursus wordt binnenkort aan het aanbod toegevoegd.

Er wordt op het moment veel gesproken over het persoonlijker en individueler maken van het voortgezet onderwijs. Dit is best moeilijk om vorm te geven binnen de huidige randvoorwaarden van het voortgezet onderwijs. Tussen 2000 en 2015 werd er veel over activerende didactiek gesproken. Dat is een manier van lesgeven waarbij docenten wel sturen, maar hun leerlingen ook keuzevrijheid geven en hen proberen te activeren en motiveren. Het voordeel van deze manier van lesgeven is dat er veel formats en werkvormen zijn beschreven die docenten zich eigen kunnen maken. Deze manier van lesgeven is met name geschikt voor het verwerken van inhoud en het aanleren van vaardigheden. Ook kun je als docent het leren van de leerlingen goed zichtbaar maken. Activerende didactiek is dus een manier van lesgeven die effectief is voor het leerproces van leerlingen en nog steeds past in een eigentijdse manier van lesgeven. Het kan ingepast worden in een meer docent gestuurde manier van lesgeven, maar kan ook als invulling dienen van meer gepersonaliseerd onderwijs.

Het doel van deze cursus is dat je zicht krijgt op de mogelijkheden van activerende didactiek en voorbeelden van werkvormen leert kennen die makkelijk toe te passen zijn in je lessen. Als je al veel gebruik maakt van activerende werkvormen, kun je deze cursus ook gebruiken om nog meer werkvormen te leren kennen of informatiebronnen te vinden.

25 oktober 2019
Leerdoelen: 

Deze cursus wordt binnenkort aan het aanbod toegevoegd.

Auteur: 

dr. Hanneke Tuithof

Hanneke Tuithof werkt als assistent professor bij het Departement voor Geschiedenis en Kunstgeschiedenis en zij geeft onderwijs binnen de Graduate School of teaching van de UU. Daarnaast is zij lector didactiek van de gammavakken bij Fontys in Tilburg.

Reviewer: 

Lucelle Deneer