Online nascholing voor leraren
×

Waarschuwingsbericht

De cursus loopt op 31 juli 2020 af.
 

Alles wat je moet weten over het nieuwe vmbo

Informatie: 

Ruim 50% van de leerlingen in het voortgezet onderwijs volgt het vmbo. Het vmbo is en wordt nog steeds vernieuwd. Het is van groot belang dat docenten weten hoe de structuur van het nieuwe vmbo is en welke doorstroom er is naar het vervolgonderwijs, zodat zij beter in staat zijn hun leerlingen daarin te begeleiden.

Preview video: 

Leerdoelen: 

Na afloop van deze cursus kun je:

  • de leerwegen, profielen, profielvakken en keuzevakken van het vmbo duiden
  • de programmering van het vmbo in je eigen school benoemen
  • de structuur van het vmbo uitleggen aan leerlingen en hun ouders
  • advies aan leerlingen en hun ouders geven over de beste doorstroom naar een leerweg en een profiel in het vmbo
  • de kwalificatiestructuur van het mbo in grote lijnen omschrijven
  • ouders en leerlingen een advies geven over de doorstroom naar havo of mbo
Docent: 

Jan van Nierop

Jan van Nierop is oud-leraar en voorzitter van Stichting Platforms VMBO. Daarnaast is hij ambassadeur van de nieuwe beroepsgerichte programma’s.