Online nascholing voor leraren
 

Aandacht voor persoonlijke en sociale ontwikkeling bij fictie- en literatuuronderwijs

Informatie: 

Het lezen van fictie en literatuur, en daarmee literatuuronderwijs, kan bijdragen aan de zelfontwikkeling en sociale ontwikkeling van leerlingen. In deze cursus leer je meer over welke effecten lezen kan hebben op je persoonlijke en sociale ontwikkeling, en hoe je daar in fictie- of literatuurlessen op kan inspelen.

Deze cursus is bedoeld voor docenten Nederlands in het middelbaar onderwijs. Meestal kom je de term ‘literatuuronderwijs’ tegen, maar je kunt daar ook ‘fictieonderwijs’ onder verstaan. De achtergronden en ideeën die in deze cursus aan bod komen, kunnen zowel in de onderbouw als bovenbouw worden toegepast, en in zowel vmbo als havo en vwo. Dat vraagt om een brede kijk op het cursusmateriaal, en om differentiatie. Probeer daarom steeds na te denken hoe je wat je leert zou kunnen toepassen in jouw (verschillende) klassen!

Leerdoelen: 

Aan het eind van de cursus kun je:

  • aangeven welke opbrengsten (literair) lezen en literatuuronderwijs jongeren kan bieden;
  • benoemen welke typen persoonlijke en sociale inzichten jongeren van (literair) lezen en literatuuronderwijs kunnen meenemen;
  • beschrijven op welke manieren ‘literatuur’ gedefinieerd kan worden;
  • kenmerken benoemen van typen teksten die impact kunnen hebben op persoonlijke en sociale inzichten van lezers;
  • diverse benaderingen van literatuuronderwijs onderscheiden en reflecteren op je eigen benadering;
  • beredeneren waarom een dialogische benadering van literatuuronderwijs goed past bij het stimuleren van persoonlijke en sociale ontwikkeling;
  • kenmerken benoemen van dialogisch literatuuronderwijs en de manier waarop de docent zich daarbij het beste kan opstellen;
  • dialogische werkvormen inzetten in je literatuuronderwijs en kun je aangeven hoe je daarvoor de juiste sfeer creëert in de klas.
Docent: 

dr. Marloes Schrijvers MA

Dr. Marloes Schrijvers promoveerde in mei 2019 op haar onderzoek ‘The story, the self, the other: developing insight into human nature in the literature classroom’, waarin ze onderzocht hoe literatuuronderwijs kan bijdragen aan het zelfinzicht en sociaal inzicht van leerlingen in havo 4. Voorafgaand aan haar promotieonderzoek rondde Marloes een masteropleiding Jeugdliteratuurwetenschap en de universitaire lerarenopleiding Nederlands af. Tegenwoordig werkt ze als lerarenopleider Nederlands aan de Hogeschool Rotterdam.