Online nascholing voor leraren
 

AVG en privacy: wat betekent het voor jou?

Informatie: 

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dan vervalt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en is er binnen de Europese Unie één wet voor privacy. De AVG legt meer nadruk op de verantwoordelijkheid van organisaties om aan te tonen dat zij zich aan de wet houden. Dit geldt ook voor scholen. Weet jij wat de AVG inhoudt en wat dit voor jou betekent? 

Deze cursus is geactualiseerd in maart 2019. 

Preview video: 

Leerdoelen: 

Na deze cursus kun je:

  • uitleggen wat privacy is
  • omschrijven waarom het belangrijk is om privacy te beschermen
  • uitleggen wat AVG is
  • duiden wat de AVG behelst in het onderwijs
  • beschrijven wat jouw rol binnen de AVG is
  • met concrete handvatten bepalen wat wel en niet mag
  • met ouders communiceren over de AVG
Docent: 

Jochen den Ouden

Jochen den Ouden is docent Ethical hacking aan de Stenden Hogeschool te Emmen. Daarnaast is hij oprichter van Veteris IT Services, een organisatie gespecialiseerd in IT Security en Cybercrime. Jochen den Ouden kijkt naar hoe bewust een organisatie omgaat met haar IT en waar eventuele kwetsbaarheden zijn. Want IT is zo veilig als haar zwakste schakel.