Online nascholing voor leraren
 

Schrijftaken ontwerpen: betekenisvol en motiverend

Informatie: 

Deze cursus wordt binnenkort aan het cursusaanbod toegevoegd.

1 augustus 2020
Leerdoelen: 

Deze cursus wordt binnenkort aan het cursusaanbod toegevoegd.

Auteur: 

dr. Jacqueline van Kruiningen

Jacqueline van Kruiningen werkte 28 jaar als universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar ze onderwijs verzorgde bij de opleidingen Nederlandse Taal & Cultuur en Communicatie- & Informatiewetenschappen. Ze verrichtte onderzoek op het terrein van schriftelijke communicatie en schrijfdidactiek. Per september 2018 werkt ze als teamleider bij de tweedegraads lerarenopleidingen Nederlands en Fries aan de NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Daarnaast werkt ze als zelfstandig trainer en onderwijsadviseur vanuit haar bureau Van Kruiningen Tekst&Training. 

Noortje Hemmen MA

Noortje Hemmen heeft de bachelor Nederlandse Taal en Cultuur en de Research Master Linguistics afgerond. Daarna heeft ze gewerkt als docent Taalbeheersing bij de Rijksuniversiteit Groningen, waar ze onderwijs verzorgde bij de opleidingen Nederlandse Taal & Cultuur en Communicatie- & Informatiewetenschappen. Nu werkt ze als lerarenopleider in de Eerstegraads Master Lerarenopleiding Nederlands bij NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Ook werkt ze sinds 2017 als zelfstandig schrijfvaardigheidstrainer en -coach vanuit Noordertaal.