Online nascholing voor leraren
 

Dyslexie en het leren van een vreemde taal

Informatie: 

Voor leerlingen met dyslexie is de overgang naar het voortgezet onderwijs extra spannend. Hoe zal het gaan bij de moderne vreemde talen? Woordjes stampen, grammaticaregels begrijpen en toepassen, teksten begrijpen. 
Daarnaast blijkt dat docenten niet altijd voldoende kennis hebben over dyslexie en de impact daarvan op hun eigen vak. De talendocent is bij uitstek de  persoon om problemen te signaleren.
Deze cursus biedt een aanzet om leerlingen met dyslexie goed te kunnen ondersteunen bij je vak.

1 augustus 2020
Preview video: 

Leerdoelen: 

Na afloop van deze cursus kun je:

  • de oorzaken benoemen van problemen die leerlingen met dyslexie ervaren bij het leren van vreemde talen
  • een goede gesprekspartner voor deze leerlingen zijn en ze goed kunnen begeleiden binnen jouw lessen
  • vanuit de definitie van dyslexie verklaren waarom jouw vak lastig is voor leerlingen met dyslexie
  • de verschillende zorgniveaus binnen het voortgezet onderwijs benoemen en jouw rol daarbinnen definiëren als het gaat om de begeleiding van leerlingen met dyslexie
  • een effectieve werkrelatie tussen de zorgspecialist en jouw vaksectie op te zetten
  • uitleggen waarom woordenschatverwerving een probleem is en hoe je daarin kunt ondersteunen
  • uitleggen waarom het lezen van teksten lastig is en op welke manier je hulp kunt bieden, onder andere door het bieden van passende compensatie
  • de struikelblokken die het leren van grammatica met zich meebrengt benoemen en je bent in staat om jouw didactiek te optimaliseren, onder andere door het bieden van sprekende voorbeelden
  • de landelijke regelgeving rond dyslexie en het dyslexiebeleid van jouw school duiden
Auteur: 

Mieke Urff MA

Mieke Urff is onderwijskundige, maar van huis uit is ze lerares Frans en Engels. Ze is gespecialiseerd in de begeleiding van leerlingen die moeite hebben met de vreemde talen. Ze adviseert scholen en verzorgt nascholingen aan taaldocenten. Mieke verzorgt ook de module Moderne Vreemde Talen binnen de Master EN van Fontys Hogescholen. Ze heeft meegewerkt aan het hoofdstuk over vreemde talen in het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs. Mieke is auteur van het boek “Dyslexie: werk in uitvoering”. Mieke werkt bij de Stichting Dedicon aan het toegankelijk maken van informatie.