Leerlingen met een licht verstandelijke beperking; hun gedrag nader verklaard (speciaal onderwijs)

Informatie

Deze cursus wordt binnenkort aan het cursusaanbod toegevoegd. 

Leerdoelen

Deze cursus wordt binnenkort aan het cursusaanbod toegevoegd.