Sterke rekenaars uitdagen

Informatie

Deze cursus wordt binnenkort aan het cursusaanbod toegevoegd. 

Leerdoelen

Deze cursus wordt binnenkort aan het cursusaanbod toegevoegd. 

Auteur

  • Diana Gerritsen MD MSc

    Diana Gerritsen is onderwijsadviseur, leerkracht, coach, begeleider, spreker en momenteel lerarenopleider aan de Pabo Hogeschool Inholland. Daarnaast is ze vooral iemand die anderen enthousiast krijgt voor het vak Rekenen-Wiskunde.

    "Niets is mooier dan (aankomende) leerkrachten aan te moedigen om buiten de kaders te denken, ideeën uit te proberen in hun eigen lessen en te durven onderzoeken wat effectief rekenonderwijs inhoudt. Rekenen zit namelijk in alles om ons heen. Door theorie en praktijk met elkaar te verbinden maken we samen elke rekenles een betekenisvolle rekenles. Ik ga niet voor goed onderwijs, maar voor excellent (reken)onderwijs.”