Een eerste kennismaking met digitale adaptieve leermiddelen

Informatie

In deze basiscursus ontdek je wat digitale adaptieve leermiddelen zijn en maak je kennis met de kenmerken van die leermiddelen. De docenten van deze cursus introduceren de meest gebruikte digitale adaptieve leermiddelen in het basisonderwijs (Oefenweb, Gynzy, Snappet en Bingel), leggen uit wat het verschil is met de ‘traditionele’ methodes en lichten toe wat erbij komt kijken als je digitale adaptieve leermiddelen wilt gebruiken. Er wordt een aantal criteria aangereikt om tot de juiste keuze voor jouw lessen en jouw school te komen. Uiteraard wordt er ook aandacht besteed aan de mogelijkheden en beperkingen van de verschillende middelen. Deze cursus is geschikt voor jou als je je wilt oriënteren op digitale adaptieve leermiddelen. Als je al veel van digitale adaptieve leermiddelen weet, dan kun je deze cursus gebruiken om je kennis op te frissen.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • de kenmerken van digitale adaptieve leermiddelen omschrijven
 • de meest gebruikte digitale adaptieve leermiddelen van dit moment herkennen
 • beschrijven hoe deze zich verhouden tot traditionele/foliomethodes
 • de mogelijkheden en beperkingen van de huidige generatie adaptieve digitale leermiddelen benutten
 • op basis van inzichten uit onderwijskundig onderzoek uitleggen wat werkt in de klas in relatie tot adaptieve digitale leermiddelen
 • onderwijskundige elementen een rol laten spelen bij het maken van een keuze voor digitale adaptieve leermiddelen 
 • aangeven welke randvoorwaarden van belang zijn bij de inzet van digitale adaptieve leermiddelen 

Auteur

 • Henk van de Hoef

  Henk van de Hoef is sinds 1996 werkzaam op het snijvlak van onderwijs en ICT, onder andere door eerst zes jaar in het onderwijs en daarna zes jaar bij een ict-organisatie te hebben gewerkt. Vanaf 2008 werkt hij als onderwijsadviseur in het onderwijs waarbij hij besturen consulteert bij thema's als toekomstgericht onderwijs, doordacht digitaliseren en digitale adaptieve leermiddelen. Het is zijn passie om beter onderwijs te (helpen) realiseren, waarbij ICT, mits juist ingezet, een belangrijk middel kan zijn. Als directeur van O21 is hij verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het onderwijsadviesbureau. Tevens is Henk mede-eigenaar van het bedrijf Privacy op School. 

 • Karen Paardekooper-Lim

  Karen is een onderwijskundig professional met een passie voor innovatief opleiden. Met haar enthousiasme en expertise weet ze mensen te inspireren en te motiveren. In alles wat ze doet zoekt ze de uitdaging om zichzelf en de organisatie verder te verbeteren. 

  Ze zorgt dat ze op de hoogte is van de laatste trends en ontwikkelingen en bekijkt deze met een kritische blik. Karen is onder andere gespecialiseerd in visie en beleidstrajecten, onderwijs en moderne media, leerlingzorg, onderwijsinnovatie, digitale leermiddelen, informatiebeveiliging en privacybeleid. 

 • Nico Meijer

  Nico Meijer is sinds 2015 werkzaam als onderwijsadviseur bij O21. In de periode 2004-2015 heeft hij fulltime lesgegeven in het primair onderwijs. Daarnaast was hij bovenschools ict-coördinator bij een onderwijsbestuur in het primair onderwijs. 

  Zijn passie ligt bij het coachen van onderwijsprofessionals in alle lagen van de schoolorganisatie, op een no-nonsense manier die onafhankelijk en oprecht is, ambitieus en realistisch, gestoeld op onderzoek en aansluitend bij de eigen hulpvraag: om zo te komen tot fundamentele ontwikkeling. Als adviseur en trainer houdt hij zich bezig met onderwerpen als adaptieve) digitale leermiddelen, het verhogen van leeropbrengsten, 21e eeuws leren, advisering en overige begeleiding bij diverse onderwijs met ICT-vraagstukken.