Toetsing: doel, vorm, analyse en terugkoppeling

Informatie

De afgelopen jaren is in de media veel aandacht besteed aan de toetsing in het basisonderwijs. Denk bijvoorbeeld aan de discussie over de eindtoets in relatie tot het schooladvies, het passend onderwijs of aan de toelatingseisen voor de pabo-opleiding. Als leerkracht heb je vast ook een mening over de kwaliteit van toetsing in jouw onderwijspraktijk. Heb je je hierbij ook wel eens afgevraagd waarom je de kwaliteit van een toets juist goed of voor verbetering vatbaar vindt? Was de toets goed omdat deze bijvoorbeeld aansloot bij de doelen en de manier waarop je je onderwijs verzorgde? Of was de toets voor verbetering vatbaar omdat er bijvoorbeeld te veel of te moeilijke vragen gesteld werden?

Deze cursus is gericht op de midden- en bovenbouw en gaat in op de wijze waarop je toetsing inzet in je klas. Er worden vier vraagstukken behandeld:

 • Met welk doel voor ogen toets je?
 • Welke toetsvormen zet je in om dit doel te bereiken?
 • Hoe analyseer je de toets en de toetsresultaten?
 • Hoe koppel je de toetsresultaten op een voor de leerlingen leerzame wijze terug?

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • vaststellen met welke doelen je toetsing inzet
 • op basis van je doelen een bewuste keuze maken voor formatieve of summatieve toetsing
 • bepalen welke beheersingsniveau(s) je bij de leerlingen wilt toetsen
 • een passende toetsvorm selecteren die past bij het doel van je toetsing
 • de toets en de toetsresultaten analyseren o.b.v. kwaliteitseisen en het principe van constructive alignment
 • de toetsresultaten op een voor de leerlingen leerzame wijze terugkoppelen

Auteur

 • dr. Bert Slof

  Bert Slof is momenteel werkzaam als Universitair Docent bij de afdeling Educatie (Sociale Wetenschappen) aan de Universiteit Utrecht. Als docent verzorgt en coördineert hij meerdere cursussen (waaronder assessment en evaluatie en Instructonal Design and Evaluation) en begeleidt hij studenten tijdens het schrijven van hun paper en masterthesis. Als onderzoeker is Bert Slof geïnteresseerd in het ontwerpen en implementeren van (digitale) leeromgevingen (onder andere portfolio systemen CSCL-omgevingen, visualisaties en learning analytics) en het evalueren van de effecten op het leerproces en het leerresultaat (cognitief en affectief).

   

  Bert Slof werkt sinds begin 2021 als docent aan de opleiding Communicatie en Multimedia Design van de Hanzehogeschool Groningen. Hij verzorgt onderwijs (cursussen en afstuderen) binnen de bacheloropleiding. Daarnaast draagt Bert als voorzitter van de focusgroep ‘Design thinking en ontwerpgericht onderzoek’ en als commissielid ‘kwaliteit afstuderen’ bij aan de (her)ontwikkeling van het curriculum en de kwaliteit van de toetsing en het afstuderen. Tevens is hij als onderzoeker werkzaam in het lectoraat User-Centered Design dat zich richt op het genereren van nieuwe kennis over het ontwerp van (adaptive) digitale tools om tot een (langdurige) verandering (gedrag, kennis, houding) te komen voor de beoogde gebruikersgroep. Berts onderzoeksinteresse ligt vooral op het gebied van het ontwerpen, implementeren en evalueren van educatieve tools/systemen (b.v. feedback, learning analytics, computer ondersteund samenwerken).

Reviewer

 • Laura de Winter MSc

  Laura de Winter heeft de Academische Pabo in Nijmegen afgerond. Zij heeft een aantal jaren lesgegeven in het basisonderwijs en was daarnaast werkzaam als orthopedagoog. Ze heeft nu helemaal de overstap gemaakt naar het lesgeven. Ze werkt als leerkracht en onderbouwcoördinator op een basisschool in Nijmegen. Ze heeft hiervoor gekozen zodat ze meer in de school aanwezig is en samen met het team kan werken aan goed onderwijs. In haar zoektocht naar goed onderwijs verdiept ze zich graag in verschillende onderwerpen. Hierbij maakt ze gebruik van wetenschappelijke onderzoeken. Als lid van de Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs (BAB) is Laura altijd op zoek naar de manier waarop ze zich als academische leerkracht zo goed mogelijk kan neerzetten.